• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Olimpiady i konkursy

Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. zaprasza uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w IV Międzynarodowej edycji VIII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie  pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.

Cieszy nas, że Przerwa na czytanie jest coraz chętniej realizowaną akcją czytelniczą w Polsce i na świecie, w poprzednim roku o tysiąc więcej placówek oświatowych wzięło w niej udział, a akcja odbyła się w aż 2667 instytucjach w Polsce i 22 innych państwach. Dodatkowo został ustanowiony niewyobrażalny rekord w liczbie osób czytających na przerwie i wyniósł on 578 TYSIĘCY 433 OSÓB. W tym roku nasza akcja została laureatem konkursu za najlepszy pomysł promujący czytanie Zwyrtała 2023 na Rabka Festival. Bądź częścią pięknego czytelniczego święta, zgłoś swoją szkołę i przyłącz się by pobić nowy rekord!

Akcja Przerwa na czytanie skierowana jest do:

– placówek oświatowych każdego typu z całego świata znajdujące się w Polsce oraz współpracujących z nimi placówek partnerskich mieszczących się poza granicami Polski,

– szkół polskojęzycznych na świecie (np. szkoły polskie).

Udział w biciu rekordu bierze cała społeczność szkoły/placówki wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz zaproszeni rodzice i inne osoby. Najmłodszym uczniom proponujemy stworzenie np. tzw. Stref czytania, w których dzieciom będą czytały koledzy, nauczyciele, zaproszeni goście.

Zachęcamy szkoły, które współpracują ze szkołami zagranicznymi m.in. przy różnego rodzaju projektach międzynarodowych np. eTwinning, Erasmus+, do poinformowania partnerską szkołę o akcji i zaproszeniu do wspólnego bicia rekordu.

Celem akcji jest:

– promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;

– integracja środowiska lokalnego;

– pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;

– wzmocnienie współpracy szkół polskich z zagranicznymi;

– zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

Akcja realizowana w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom".

Zgłoszona szkoła/placówka wypełniając formularz jest zobowiązana do przeprowadzenia na terenie całej szkoły akcji czytelniczej bicia rekordu w czytaniu na przerwie, na wszystkich  przerwach międzylekcyjnych w jednym wybranym przez siebie dniu między 1-31 października 2023 r. Grupy szkolne przebywające w tym czasie poza placówką np. na wycieczkach szkolnych również mogą wziąć udział w biciu rekordu w czytaniu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA  (aktywny do 31 października 2023 r.)
Szkoła zgłaszając się do akcji jest zobowiązana do przygotowania i zamieszczenia na stronie internetowej szkoły/placówki i/lub na portalu społecznościowym Facebook opisu i zdjęć
z przeprowadzonej akcji. Placówka w terminie do 19 listopada 2023 r. wypełnia przygotowany przez organizatora formularz relacji (dostępny od 1 października 2023 r.), w którym poda m. in. liczbę osób czytających na przerwie.

FORMULARZ RELACJI (aktywny od 1 października do 19 listopada 2023 r.)

Organizator po zebraniu wszystkich sprawozdań podsumowuje całą akcję. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Biblioteki Pedagogicznej oraz profilu Biblioteki na Facebooku 10 grudnia 2023 r.

 

Koordynator akcji:

Anna Giniewska

Biblioteka Pedagogiczna

Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego

w Gorzowie Wielkopolskim

tel. 957216135 / 509517206

e-mail: przerwanaczytanie@gmail.com

www.womgorz.edu.pl

zapraszamy do udziału w XXI edycji „Konkursu na pracę pisemną”, który organizuje Narodowy Bank Polski. Tematyka prac konkursowych nawiązuje do patrona roku 2023 – Mikołaja Kopernika i jego dokonań w dziedzinie ekonomii.  

Tematami prac w XXI edycji przedsięwzięcia są:  

 • dla uczniów VII i VIII klasy szkół podstawowych: Czy uważasz, że Mikołaj Kopernik miałby szansę na nagrodę w dziedzinie ekonomii? Przeanalizuj jego dokonania, poszukaj argumentów za i przeciw;
 • dla uczniów szkół ponadpodstawowych: Jaki element dorobku naukowego Mikołaja Kopernika w dziedzinie ekonomii jest najbardziej znany? Czy jest on dostrzegany i obecny w innych sferach aktywności człowieka (kulturze, nauce, rozrywce, rozwoju technologii)?

W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i po trzy wyróżnienia:

 • I miejsce – 4000 zł,
 • II miejsce – 3500 zł,
 • III miejsce – 3000 zł,
 • wyróżnienie – 1500 zł.

Przewidziano tez nagrody za wsparcie merytoryczne dla nauczycieli-opiekunów nagrodzonych uczniów.

Prace konkursowe należy przesyłać do 10 października 2023 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.  

Konkurs sprzyja popularyzowaniu edukacji ekonomicznej. Wspiera młodych ludzi także w zakresie praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i rozumienia podstawowych zagadnień makro- i mikroekonomii. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Z wyrazami szacunku

Biuro Ministra
Ministerstwo Edukacji i Nauki  

Olimpiada Geograficzna

Z przyjemnością przekazuję w załączeniu informator 50. Olimpiady Geograficznej. Mam nadzieję, że uczniowie Państwa szkoły wezmą udział w tegorocznej jubileuszowej edycji. Najlepsi Młodzi Geografowie walczyć będą nie tylko o laury na arenie krajowej, ale również o szansę reprezentowania Polski na Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej w Irlandii.

Termin zgłoszeń do udziału w Olimpiadzie mija 30 września 2023 r. Szczegółowe informacje znajdują się natomiast w Informatorze oraz na naszej stronie internetowej www.olimpiadageograficzna.edu.pl. Bliższych informacji nt. uczestnictwa w Olimpiadzie udzielają Sekretarze właściwych terytorialnie Komitetów Okręgowych.

Ponadto, zachęcamy do pobrania i wydrukowania plakatu promującego 50. OG, dostępnego w wysokiej rozdzielczości pod adresem: www.olimpiadageograficzna.edu.pl/wp-content/uploads/2023/07/plakat_50OG.jpg.

Z geograficznym pozdrowieniem,

Tomasz Sawicki

Koordynator Olimpiady Geograficznej

---------------------------------------------------------------------

Komitet Główny Olimpiady Geograficznej
ul. Podbipięty 2, 02-732 Warszawa
e-mail:
biuro@olimpiadageograficzna.edu.pl

Olimpiada Teologii Katolickiej

zaproszenie do udziału uczniów XXXIV edycji Olimpiady Teologii Katolickiej – Radom 2024, której temat brzmi: „Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła”.

 Prosimy o zgłaszanie szkół ponadgimnazjalnych drogą mailową (mail:

katechetyczny@katowicka.pl), listownie lub osobiście w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Katowicach do 6 października br.

W przypadku udziału szkół zawodowych konieczna jest zgoda Komitetu Głównego OTK.

 W załącznikach przesyłam zgłoszenie szkoły do OTK - które należy przesłać do Wydziału Katechetycznego oraz zgłoszenie ucznia do OTK, które katecheta zostawia u siebie. Szczegółowe informacje i spis lektur można znaleźć na stronie internetowej: www.otk.pl

 Pytania na etap szkolny, który odbędzie się 15 listopada br. , zostaną przesłane na adres szkoły w stosownym terminie. Pozostałe terminy OTK – etap diecezjalny 10 stycznia 2024 r., etap ogólnopolski 4-6 kwietnia 2024 r. w Radomiu.

 

Formularze zgłoszeniowe nr 1 i nr 2 w plikach do pobrania - poniżej.

 

Dziękuję za współpracę i życzliwość.

Ks. dr Robert Kaczmarek

archidiecezjalny wizytator katechetyczny

Olimpiady Ogólnopolskie

  

 

Rozpoczynamy rejestrację uczestników do kolejnej edycji ogólnopolskich olimpiad:

1. EUROELEKTRA
2. ELEKTROMECHATRON
3. POLTELEINFO

Olimpiady współfinansowane są przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, a ich finaliści oraz laureaci znajdują się na oficjalnej ministerialnej liście osób zwolnionych z przystępowania do zawodowych egzaminów pisemnych (dotyczy techników).

Na najlepszych uczestników czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a ponadto otrzymują oni preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych.

W imieniu organizatorów zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie niniejszej informacji wszystkim zainteresowanym nauczycielom przedmiotów związanych z informatyką, telekomunikacją, elektrotechniką, elektryką, energetyką, mechatroniką lub elektroniką

W załączeniu przesyłam plakaty informacyjne dotyczące trzech Olimpiad.
Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronach:

https://euroelektra.edu.pl (grupa elektryczna i energetyczna)
https://elektromechatron.edu.pl (grupa elektroniczna i mechatroniczna)
https://polteleinfo.edu.pl (grupa informatyczna i telekomunikacyjna)

Serdecznie zapraszamy do udziału!

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Z pozdrowieniami,

Beata Chojnacka
Koordynator procesu rejestracji olimpiad
Kierownik Biura Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Tel. +48 665 370 147


Stowarzyszenie Elektryków Polskich od 26 lat jest głównym organizatorem ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA adresowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. Od roku szkolnego 2022/2023, ze względu na zmiany podziału przedmiotów na branże zawodowe przez Ministerstwo, oprócz kontynuacji EUROELEKTRY Stowarzyszenie organizuje również Olimpiadę Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON oraz Olimpiadę Liderów Telekomunikacji i Informatyki POLTELEINFO. Za organizację Olimpiad odpowiadają Komitety Główne powoływane przez prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich spośród nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół średnich, innych specjalistów z dziedziny elektrotechniki oraz przedstawicieli organizatorów."

Z przyjemnością informujemy, że zbliżamy się do uruchomienia VIII edycji Olimpiady Statystycznej.  

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych. W ramach trójstopniowej rywalizacji spośród uczestników zostanie wyłonione grono finalistów i laureatów.

W dotychczasowych edycjach Olimpiady wzięło udział prawie 20 tyś uczniów ze szkół średnich z całej Polski.

 

Rekrutację do tegorocznej edycji rozpoczynamy 2 października 2023 r.

 

Więcej o Olimpiadzie, w tym Regulamin oraz testy z ubiegłorocznych edycji, są dostępne na stronie olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl

 

Zachęcamy także do zapoznania się Raportem Głównego Urzędu Statystycznego, w którym prezentujemy działalność polskiej statystyki publicznej w latach 2017–2022.

Polecamy w szczególności rozdział 8 zawierający informacje o edukacji statystycznej.

 

Życzymy miłej lektury!

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Biuro Komitetu Głównego Olimpiady Statystycznej 

 

https://olimpiadastatystyczna.stat.gov.pl

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi Kapitał społeczny w procesie gospodarowania.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu talentów, rozwijaniu zainteresowań młodych ludzi i otwiera nowe szanse na drodze ku dorosłości.

Uczestnicy zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na wiele wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Dla laureatów Olimpiady oraz nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę, a także dla najlepszych szkół przewidziane są rokrocznie nagrody pieniężne i rzeczowe. Wśród nagród dla laureatów znajdują się także stypendia naukowe. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista i technik rachunkowości. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że udział uczniów w finałach olimpiad wzbogaca ofertę dydaktyczną szkoły i umacnia pozycję w rankingach szkół średnich. Dla każdej szkoły biorącej udział w Olimpiadzie oraz nauczyciela koordynującego zawody szkolne przewidziane są dyplomy.

Co więcej, od roku szkolnego 2018/2019 OWE jest włączona do sieci olimpiad międzynarodowych. Na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki Komitet Główny OWE został upoważniony do wyłonienia reprezentacji Polski młodych ekonomistów na zawody Międzynarodowej Olimpiady Ekonomicznej. W procesie selekcji członków reprezentacji Komitet Główny bierze przede wszystkim pod uwagę wyniki bieżącej edycji OWE. Tegoroczne międzynarodowe finały Olimpiady Ekonomicznej zostały przeprowadzone w dniach 5-6 września br. w Bratysławie (Słowacja). Funkcję gospodarza pełnił Narodowy Bank Węgier. W finałowej rundzie zmagań wzięli udział uczniowie z 18 państw. Łącznie do krajowych eliminacji przystąpiło ponad 80 tys. uczniów szkół średnich. W zawodach Polskę reprezentowali laureaci XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zawody wygrał Dawid Dunst z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie (https://owe.pte.pl/aktualnosci,463.html).

Zawody Olimpiady są trzystopniowe. Szkoły zgłaszają uczniów do 7 października za pośrednictwem formularza internetowego w zakładce Zgłoszenia na www.owe.pte.pl. Zgłoszenie należy następnie wydrukować, opatrzyć podpisem i pieczątką szkoły w celu weryfikacji zgłoszenia, a następnie przesłać skan e-mailem lub oryginał pocztą do właściwego Komitetu Okręgowego.

Zawody I stopnia (szkolne) odbywają się w szkołach. Organizator prześle do wszystkich zgłoszonych szkół komplet materiałów i szczegółową instrukcję przeprowadzenia zwodów I stopnia z wyprzedzeniem. Zestawy pytań zostaną przekazane w dniu przeprowadzenia zawodów w formie elektronicznej, pod linkiem, bezpośrednio na adres email wskazany w zgłoszeniu. Prosimy o wydruk niezbędnej liczby zestawów pytań dla uczestników. Do zawodów II stopnia (okręgowych) kwalifikowanych jest 10% najlepszych uczestników zawodów I stopnia z danego okręgu. Zawody tego stopnia odbywają się w 17 największych miastach Polski. Do zawodów centralnych kwalifikowanych jest 100 najlepszych uczniów z całej Polski.

Zawody III stopnia (centralne) XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się w dniach 5 i 12 kwietnia 2024 r. Zawody III stopnia (centralne) obejmują dwie części: egzamin pisemny i ustny. Część pisemna zawodów centralnych odbędzie się w miejscowości będącej siedzibą właściwego Komitetu Okręgowego. Część ustana zawodów odbędzie się w Warszawie w dniu 12 kwietnia 2024 r. 

Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdą Państwo na stronie Olimpiady: owe.pte.pl > zakładka „Bieżąca edycja”.

Zgłoszenia udziału szkoły w XXXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej przyjmowane są w formie elektronicznej na stronie: http://owe.pte.pl/zgloszenie-udzialu.html (rejestracja zajmuje kilka minut i nie wiąże się z żadnymi opłatami). Termin zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie upływa 7 października 2023 r. Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny. Proszę o uważne wprowadzanie adresu e-mail szkoły oraz osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zawodów w danej szkole w formularzu zgłoszeniowym

Zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa o zachęcenie młodzieży do wzięcia udziału w Olimpiadzie. Ponadto będziemy wdzięczni za umieszczenie informacji o zawodach XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej na Państwa stronie internetowej. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, która znajduje się pod adresem owe.pte.pl. Zapraszamy również do odwiedzenia profilu Olimpiady na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej). 

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie do organizacji i przebiegu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, pozostaję do Państwa dyspozycji. Dane teleadresowe umożliwiające kontakt z właściwym miejscowo Komitetem Okręgowym znajdują się m.in. na stronie: http://owe.pte.pl/kontakt.html.

Licząc niezawodnie na udział Państwa szkoły w zawodach XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, łączę wyrazy szacunku.

– w imieniu organizatorów –

Radosław Ślusarczyk

sekretarz naukowy Komitetu Głównego

Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa

tel.: 22 551 54 18

owe.pte.pl

https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej

Pliki do pobrania

1. Forlmularz zgłoszenia szkoły do OTK
Pobierz
2. Formularz zgłoszenia ucznia do OTK
Pobierz