• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

klasa Ic

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

matematyka, informatyka, język angielski (28 uczniów)

 

Obowiązkowe języki obce:

♠ język angielski oraz język niemiecki lub język rosyjski

 

Drodzy absolwenci szkół podstawowych,

♠ Klasa „c” od wielu lat przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na kierunkach technicznych, ścisłych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na informatykę i matematykę.

♠ Materiał realizowany na lekcjach informatyki obejmuje między innymi programowanie.

♠ Na lekcjach informatyki gruntownie przygotujesz się do egzaminu maturalnego – zdający osiągają wyniki znacznie powyżej średniej krajowej.

♠ Dzięki wspólpracy z Uniwersytem Jagiellońskim nasi uczniowie biorą udział w comiesięcznych warsztatach matematyczno - informatycznych, wykładach pracowników naukowych w/w uczelni, kilkoro uczniów jest objętych tutoringiem.

♠ Efektem wspópracy z Uniwersytetem Śląskim są ciekawe, kształcące wykłady pracowników naukowych, wzbogacające ofretę naszej szkoły.

♠ Wraz z nauczycielami uczniowie tworzą ośrodek popularyzacji matematyki przez corocznie organizowane sesje popularnonaukowe, znane pod nazwą „Spotkania z Matematyką”, w czasie których poza wykładami pracowników naukowych, referaty wygłaszają uczniowie naszej szkoły i szkół zaproszonych.

♠ Swą wiedzę i umiejętności będziecie mogli skonfrontować z innymi, uczestnicząc w wielu olimpiadach i konkursach, m. in. Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Informatycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej, Olimpiadzie Statystycznej, Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH, „Kangurze Matematycznym”. W zawodach tych od lat szkoła osiąga znaczące sukcesy, również na szczeblu międzynarodowym.

♠ Na stronie pracowni matematycznej www.mat.8lo.pl znajdziecie informacje o historii nauczania matematyki w VIII LO, bieżących wydarzeniach i sukcesach naszych uczniów.

♠ W ramach rozszerzenia z języka angielskiego współpracujemy z American Corner, Instytutem Języka Angielskiego oraz Instytutem Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego.

♠ W ciągu roku szkolnego organizujemy Dni Języka Angielskiego, Konkurs Piosenki Angielskiej.

♠ Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w Olimpiadzie Języka Angielskiego oraz licznych konkursach językowych, takich jak „Fox”, „Best in English”, „Discover Canada”, „Pokaż nam Język” itp.