• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Opieka stomatologiczna

Szkoła podpisała porozumienie na udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa stomatologicznego dla dzieci imłodzieży finansowanych ze środdków publicznych z:

NZOZ Specjalistyczne Centrum Stomatologii Dental Aneta Ptaszyńska

z siedzibą w Katowicach przy ul. 3 Maja 33

 

Przedmiotem Porozumienia jest

1. Zapewnienie przez Podmiot wykonujący działalność leczniczą dostępu do następujących świadczeń:

a) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

b) profilaktycznego świadczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia- określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

2. Współpraca lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów i dyrektorem szkoły.