• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Kapituła

Nagroda jest przyznawana przez Kapitułę Nagrody. Kapituła Nagrody powoływana jest raz na 3 lata. Prawo do wskazania członków Kapituły mają: dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddzoiałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, prezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, przedstawiciel Rodziny Profesora Teodora Paliczki. Członków Kapituły wybiera się spośród: przedstawicieli wychowanków oraz uczniów Profesora T. Paliczki, nauczycieli matematyki w VIII LO, przedstawicieli Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego i przedstawicieli Rodziny Profesora Teodora Paliczki oraz dyrektora szkoły.

 

Obecnie w skład Kapituły Nagrody wchodzą:

 

prof. dr hab. Michał Baczyński (przewodniczący) – prezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego;
prof. dr hab. Maciej Sablik - wiceprezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego;
prof. dr Krzysztof Rafał Apt (przewodniczący honorowy) – wychowanek prof. Teodora Paliczki,
mgr Maria Dłotko – dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach;
mgr Ewa Paliczka – córka prof. T. Paliczki;
mgr Anna Lasak-Mazurkiewicz – nauczycielka matematyki w VIII LO i wychowanka prof. T. Paliczki;
mgr Renata Suchanek – członek Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, wieloletnia nauczycielka matematyki w VIII LO; 

dr Łukasz Dawidowski – absolwent VIII LO, uczeń profesora Teodora Paliczki.

Kapituła Nagrody ustala w lutym każdego roku wysokość nagrody (w zależności od dostępnych środków) i wyłania spośród kandydatów jednego (w szczególnych przypadkach - dwóch) laureatów Nagrody. Uroczyste wręczenie Nagrody ma miejsce podczas dorocznej Sesji Popularnonaukowej: „Spotkania z Matematyką” organizowanej przez VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach oraz Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Wnioski o przyznanie nagrody wraz z załącznikami (kopie dyplomów, potwierdzenia działalności w instytucjach pozaszkolnych, itp.) należy składać w sekretariacie szkoły do 15 stycznia danego roku kalendarzowego.