• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

DSD II (Deutsches Sprachdiplom II)

DSD II (Deutsches Sprachdiplom II) jest odbywającym się corocznie na całym świecie egzaminem państwowym opartym na standardach europejskich, potwierdzającym znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1 (zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego). Egzamin ten jest wspólnym przedsięwzięciem rządu federalnego i krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec.

 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy dwujęzycznej naszego liceum po raz pierwszy mogli zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności językowe podczas egzaminu DSD II.

 

Egzamin składa się z dwóch części, obejmujących cztery kompetencje językowe:

 

1. ustnej (mündliche Kommunikation),

składającej się z wieloaspektowej wypowiedzi na zadany temat, omówienia wybranego wcześniej zagadnienia oraz prezentacji multimedialnej;

 

2. pisemnej (schriftliche Kommunikation),

obejmującej sprawność rozumienia tekstu czytanego, słuchania oraz rozbudowaną pracę pisemną (analiza tekstu, grafiki oraz rozprawka).

 

Przygotowania do egzaminu realizowane są w ramach zajęć lekcyjnych w klasach dwujęzycznych jako projekt dla szkół sieci PASCH. Egzamin dla uczniów uczestniczących w projekcie jest bezpłatny.

 

Posiadanie dyplomu DSD II umożliwia m.in. podjęcie studiów w krajach DACH (niemieckojęzycznych) bez konieczności zdawania egzaminu językowego.