• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Sportowe Talenty


W marcu i kwietniu 2024 r. w szkole na lekcjach wychowania fizycznego realizowany jest Program Ministerstwa Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej „Sportowe Talenty”.

Celem programu jest zdiagnozowanie poziomu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży w polskich szkołach i wyszukiwanie najbardziej uzdolnionych motorycznie uczniów.

Wyniki pomiarów somatycznych i testów motorycznych zostaną zapisane na platformie informatycznej sportowe talenty.

Badanie obejmuje pomiary somatyczne - wzrost, waga oraz testy sprawności motorycznej.

Przystąpienie szkoły do programu wynika z aktów prawnych:

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r.

„O zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw”

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji i Nauki

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego

dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu - https://sportowetalenty.gov.pl/