Uniwersytet Śląski


Współpraca dydaktyczna z Uniwersytetem Śląskim i innymi szkołami wyższymi

Uroczyste podpisanie umowy o współpracy dydaktycznej VIII LO z Uniwersytetem Śląskim odbyło się 5 XII 2018 r., o godz. 900, w auli szkoły. Dokument inicjujący współpracę sygnowali: p. dyr. Maria Dłotko i reprezentujący UŚ Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki, Chemii p. prof. dr hab. Karol Kołodziej. Tego dnia wykład inauguracyjny, zatytułowany Zobaczyć temperaturę, wygłosił p. dr hab. prof. UŚ Armand Cholewka.

Ten ważny akt zacieśnienia naukowych relacji pomiędzy VIII LO a Uniwersytetem Śląskim sformalizował trwającą od kilku dekad regularną współpracę naszej szkoły z uczelniami wyższymi z regionu (Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Uniwersytet Ekonomiczny) oraz doraźną z placówkami badawczymi z kraju (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Katolicki Uniwersytet Lubelski) i zagranicy (Uniwersytet Amsterdamski, Uniwersytet Walijski, Vienna Business School, Technische Universität Chemnitz). Cyklicznie organizowane w gmachu naszego liceum przedsięwzięcia edukacyjne: Dni Fizyki, Spotkania z Matematyką, Dzień Przedsiębiorczości, Dzień Języka Rosyjskiego, Dzień Języka Niemieckiego – za każdym razem były uświetniane wystąpieniami (wykładami, prelekcjami, prezentacjami, pokazami, pogadankami) etatowych pracowników śląskich uczelni wyższych.

Potwierdzona umową współpraca dydaktyczna to nie tylko zaszczyt goszczenia specjalistów w auli i salach lekcyjnych naszej szkoły. To także przysługujące uczniom VIII LO prawo do partycypacji w wykładach i innego typu zajęciach organizowanych na Uniwersytecie Śląskim.

Z przypieczętowanego dokumentem współdziałania szkoły średniej z uniwersytetem wynika dla licealisty podwójny zysk: możliwość gruntownego pogłębienia wiedzy i oswojenia się z rzeczywistością studiów, do której liceum ogólnokształcące stanowi naturalną drogę dojścia.