Projekt „1981. Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”


Pośród wielu wydarzeń w naszej szkole zorganizowanych z okazji 40-stej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, znalazła się także debata typu oksfordzkiego przeprowadzona 17 grudnia z udziałem uczniów różnych klas, przy współpracy z Samorządem Uczniowskim i pod kierunkiem nauczyciela historii i WOSu pana Łukasza Minkiny.

Dwie drużyny propozycji i opozycji wymieniały argumenty dotyczące tezy „Stan wojenny był mniejszym złem”. Dyskusja była zacięta, a przede wszystkim merytoryczna i na wysokim poziomie. Dzięki wspaniałemu przygotowaniu się debatujących, zgromadzona publiczność, którą stanowiły klasy pierwsza i trzecia mogła poznać różne perspektywy analizowania podanej tezy.

Debatę oceniali nauczyciele historii oraz języka polskiego, a w głosowaniu online wzięli udział obserwujący debatę uczniowie. To wydarzenie udowadnia, że historia Polski jest skomplikowana i fascynująca jednocześnie, dlatego warto poznawać naszą przeszłość.

Film z debaty: https://youtu.be/oSm4K9FgfGI


Jedną z form przygotowania się do obchodów 40-lecia wprowadzenia stanu wojennego jest projekcja filmu pt. „Nie zabierajcie mamy”. Uczniowie klas trzecich mieli okazję obejrzeć ten poruszający dokument w trakcie lekcji historii. Niezwykłe losy dzielnych kobiet zaangażowanych społecznie, a także okrutne konsekwencje jakie je spotkały, przedstawione są w filmie tak, aby młodzież mogła zdać sobie sprawę z powagi wydarzeń tamtych czasów i ich wpływu na życie kolejnych pokoleń.

Film zdecydowanie zasługuje na rekomendację https://youtu.be/WZzWUpGFbxo


13 grudnia tego roku będziemy obchodzić 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Z tej okazji nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie zachęcają do wzięcia udziału w konkursach:

1. Stan wojenny we wspomnieniach moich bliskich – konkurs literacki.

2. Tropiciele historii – poszukiwanie „Ludzi Solidarności” – karta do albumu. Konkurs plastyczno-literacki.

3. Przygotowanie filmu lub wirtualnego spaceru po miejscach związanych z wydarzeniami stanu wojennego.

Chętni uczniowie są proszeni o poszukanie świadków wydarzeń, z którymi zostaną przeprowadzone wywiady przez IPN Oddział w Katowicach.

Więcej informacji na temat konkursów znajdziecie tutaj: www.pamiec81.pl

Dla zainteresowanych atrakcyjne nagrody oraz oceny celujące z historii i WOS-u.


Nauczyciel historii Łukasz Minkina wziął udział w następujących wykładach:
06.10.2021 godz. 13.00 „Zdarzenia, które obudziły DUCHA WOLNOŚCI”. Wykład stacjonarny.
12.10.2021 godz. 13.00 „Znane i nieznane o Solidarności lat 80-tych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Wykład online.
19.10.2021 godz. 13.00 „Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek SOLIDARNOŚĆ”. Wykład stacjonarny.