Ocenianie i Konferencje


Ocenianie

18.12.2020 – termin podania informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną

22.12.2020 – termin podania projektu ocen za I semestr

22.01.2021 – termin wystawienia ostatecznej oceny

26.03.2021 – termin podania informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną w III klasach

07.04.2021 – termin podania projektu ocen uczniom klas III

19.04.2021 – termin wystawienia ostatecznej oceny uczniom klas III

21.05.2021 – termin podania informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną

31.05.2021 – termin podania projektu ocen rocznych uczniom klas I i II

14.06.2021 – termin wystawienia ostatecznej oceny końcoworocznej

Konferencje

14.10.2020 – konferencja szkoleniowa

28.01.2021 – konferencja klasyfikacyjna po I semestrze

29-31.03.2021 – konferencje szkoleniowe

26.04.2021 – konferencja klasyfikacyjna klas III

21.06.2021 – konferencja klasyfikacyjna klas I i II

01.07.2021 – konferencja plenarna