Ocenianie i Konferencje


Ocenianie

12.12.2022 – termin podania informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną

22.12.2022 – termin podania projektu ocen za I semestr

09.01.2023 – termin wystawienia ostatecznej oceny za I semestr

27.03.2023 – termin podania informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną w  klasach IV

07.04.2023 – termin podania projektu ocen uczniom klas IV

19.04.2023 – termin wystawienia ostatecznej oceny uczniom klas IV

22.05.2023 – termin podania informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną

05.06.2023 – termin podania projektu ocen rocznych uczniom klas I, II, III

13.06.2023 – termin wystawienia ostatecznej oceny końcoworocznej

Konferencje

14.10.2022 – konferencja szkoleniowa

12.01.2022 – konferencja klasyfikacyjna po I semestrze

03–05.04.2023 – konferencje szkoleniowe

24.04.2023 – konferencja klasyfikacyjna klas IV

19.06.2023 – konferencja klasyfikacyjna klas I, II i III

30.06.2023 – konferencja plenarna