Kalendarz roku szkolnego


Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020
Dodatkowy dzień wolny
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2020
Dodatkowy dzień wolny  
Ferie zimowe 4 – 17 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 01 kwietnia –  06 kwietnia 2021
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 30 kwietnia 2021
Egzamin maturalny:

część pisemna

04 maja – 20 maja 2021

07 maja – 20 maja 2021

 

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktycznych

25 czerwca 2021
Ferie letnie 26 czerwca  – 31 sierpnia 2021