Kalendarz roku szkolnego


Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021
Dodatkowy dzień wolny

2 listopada 2021

Dodatkowy dzień wolny 12 listopada 2021
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2021
Dodatkowy dzień wolny 7 stycznia 2022
Ferie zimowe 14 – 27 lutego 2022
Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia –  19 kwietnia 2022
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 29 kwietnia 2022
Dodatkowy dzień wolny 2 maja 2022
Egzamin maturalny:

 

część pisemna

 

 

 

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktycznych

24 czerwca 2022
Ferie letnie 25 czerwca  – 31 sierpnia 2022