Wywiadówki i konsultacje


17.09.2020 – wywiadówki online Rodziców uczniów klas I, II i III;

19.11.2020 – wywiadówki lub konsultacje online (decyzja zależy od wychowawcy)

dla Rodziców uczniów klas I, II i III

04.02.2021 – wywiadówki po I semestrze dla Rodziców uczniów klas I-III

25.03.2021 – wywiadówki lub konsultacje (decyzja zależy od wychowawcy) dla Rodziców uczniów klas I i II;

– wywiadówki lub konsultacje dla Rodziców uczniów III klas i informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną