Wywiadówki i konsultacje


15.09.2022 – wywiadówki Rodziców uczniów klas I, II, III, IV;

24.11.2022 – wywiadówki lub konsultacje dla Rodziców uczniów klas I, II, III, IV w godz. 16.00-18.00

02.02.2023 – wywiadówki po I semestrze dla Rodziców uczniów klas I-IV

23.03.2023 – wywiadówki lub konsultacje dla Rodziców uczniów klas I, II, III;

– wywiadówki lub konsultacje on-line (do decyzji wychowawcy) dla Rodziców uczniów klas IV i informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną