Rada rodziców


Przewodnicząca:                       Natalia Pińkowska
Z-ca przewodniczącej:         Joanna Król
Sekretarz Rady:                         Anna Grabowska
Skarbnik:                                     
Kontakt mailowy:  radarodzicow@8lo.pl
Prosimy o zwracanie się z wszelkimi pytaniami do Rady Rodziców na powyższy adres mailowy, a niezwłocznie postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania.
Prosimy o deklarację i wpłaty na Radę Rodziców
W treści wpłaty prosimy o adnotację:
Wpłata na Radę Rodziców oraz podanie imienia i nazwiska dziecka, klasy oraz informacji czy wpłata dokonywana jest za semestr czy za cały rok.
Nr konta Rady Rodziców:   98 1020 2313 0000 3802 0019 9786
Nr subkonta rachunku bankowego: 42102023130000360204607117  StudniówkaDEKLARACJA WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW PRZY VIII LO W KATOWICACH: