Wicemistrzowie Katowic


W tym roku mury naszej szkoły gościły szachistów z katowickich szkół ponadpodstawowych. 10 listopada odbyły się Mistrzostwa Katowic w szachach szybkich. Reprezentacje liczyły po 4 uczestników. Partie szachowe rozgrywane były w tempie 10 minut, a o zwycięstwie decydowała liczba wygranych meczy. Turniej rozegrano w 7 rundach. W pierwszej kolejce spotkaliśmy się z naszym sąsiadem III LO im. A. Mickiewicza i mecz zakończył się remisem. Do ostatniej rundy rywalizowaliśmy o zwycięstwo i zabrakło naprawdę niewiele… Na zakończenie turnieju pani Dyrektor Maria Dłotko podsumowała zawody i wręczyła puchary i medale.

Nasz zespół został Wicemistrzem Katowic. Gratulacje

Reprezentanci VIII LO – Michał Bernacki kl.2c2 Lena Obrochta kl.3b, Tomasz Górny kl.3c2 i Magdalena Smoleń kl.2d.

Komunikat


Komunikat ws. uruchomienia syren alarmowych na terenie miasta Katowice w dniu 22.11.2022 r.

Zgodnie z informacją ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z 31 października br., w dniu 22 listopada 2022 r. (wtorek) w godzinach między 9.00 a 13.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

Оголошення про ввімкнення сирен тривоги на території міста Катовіце 22.11.2022.

Повідомляємо, що відповідно до розпорядження Сілезького Воєводи 22 листопада 2022 р. (вівторок) в годинах з 9.00 до 13.00 буде проведено воєводське навчання ефективності сирен тривоги, які використовуються в системі попередження та оповіщення населення. У рамках навчання протягом трьох хвилин видаватиметься безперервний звук.

PROJEKT „GRUPA WYSZEHRADZKA”


„Together we can do more” to hasło przewodnie projektu integracyjnego młodzieży z krajów Grupy Wyszehradzkiej i Rumunii, który zorganizowany był już po raz siódmy, choć dla naszej szkoły był to debiut. W grupie reprezentującej w projekcie nasz kraj znaleźli się uczniowie klasy 3b Zosia Okuniewicz, Marysia Hronowska, Zosia Świerad, Alicja Matyasik, Natalia Szymeczko, Michał Loska, Tobiasz Frydrych, Dominik Dziubek i Maciek Owczarek, a koordynatorami i współorganizatorami byli nauczyciele Pani Prof. Małgorzata Minkina oraz Pan Profesor Łukasz Minkina. Młodzież ze Słowacji, Węgier i Rumunii wraz z młodzieżą z III LO im.A.Mickiewicza z Katowic, z X LO im. I.J.Paderewskiego z Katowic, z III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu oraz z naszej szkoły spędziła ze sobą cztery bardzo intensywne dni, w trakcie których wszyscy wzajemnie poznawali się, zdobywali wiedzę o swoich krajach i ich kulturze. Projekt rozpoczął się od cyklu warsztatów, w trakcie których młodzi ludzi pracowali ze sobą szukając wspólnych elementów w dziedzinie języka, legend narodowych, projektując wspólne logo oraz planując już kolejną edycję projektu. Integracyjnym elementem były niewątpliwie grupowe wyjścia do Planetarium w Chorzowie, na kręgielnię, ale także zwiedzanie obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie wspólnie przeżywaliśmy te trudne emocje i poznawaliśmy łączącą nasze kraje historię. Zwieńczeniem całego projektu była sesja w sali Sejmu Śląskiego, gdzie poszczególne kraje prezentowały swoje szkoły, miasta i państwa. Czujemy, że zgodnie ze wspomnianym na początku motto programu, razem możemy więcej. Jesteśmy przekonani, że nawiązane relacje, przyjaźnie i wspólne doświadczenia zaowocują wspaniałymi przedsięwzięciami już w najbliższej przyszłości.

Niepodległa do hymnu!


Największym projektem włączającym Polaków we wspólne świętowanie już od lat jest akcja „Niepodległa do Hymnu”. Szkoły, samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury i nieformalne stowarzyszenia organizują w co najmniej 700 miejscach w Polsce i na świecie, wspólne odśpiewania hymnu państwowego w Narodowe Święto Niepodległości o godz. 12:00.

Zaćmienie Słońca


Dnia 25 października 2022 roku mieliśmy okazję zaobserwować zjawisko częściowego zaćmienia Słońca. W Katowicach trwało ono od godziny 11.14 do 13.31, przy czym jego faza maksymalna nastąpiła o 12.22. Księżyc zasłonił około 36% powierzchni Słońca. Co dość oczywiste, uczniowie naszego liceum nie mogli przegapić okazji obejrzenia tego rzadkiego zjawiska. Aby umożliwić im dokładniejszą jego obserwację, prof. Bogusław Lanuszny przygotował specjalne stanowisko obserwacyjne – na szkolnym dziedzińcu stanęły dwa teleskopy, jeden do ekspozycji ekranowej, natomiast drugi do obserwacji bezpośredniej. Ta niecodzienna, a przy tym bardzo wartościowa, lekcja fizyki przypadła do gustu wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział w opisanym wydarzeniu. Cieszymy się, że udało się nam zaobserwować to częściowe zaćmienie Słońca. Następne takie zjawisko będzie miało miejsce dopiero za 4 lata, gdy w murach naszego liceum już nas nie będzie i nie wiemy, czy znowu w tak profesjonalnych warunkach uda nam się zobaczyć Słońce w jego nietypowym obrazie.

Tekst: Julia Cofalik

Zdjęcia: Mateusz Turski

Egzamin maturalny – informatory


Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła informatory o egzaminie maturalnym w Formule 2023, który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony:

·         w 2023 r. – dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego;

·         w 2024 r. – dla absolwentów 5-letniego technikum.

Informatory dostępne na stronie CKE zawierają m.in.:

  • opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych;
  • opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów;
  • zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami;
  • przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

W przypadku zadań, które wymagają napisania wypracowania, CKE przedstawiła w informatorach przykładowe realizacje tematów napisane przez uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, ocenione oraz skomentowane przez egzaminatorów.

Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023 stanowią jedyne wiarygodne źródło informacji o egzaminie maturalnym w Formule 2023 i zasadniczą pomoc w przygotowaniu do egzaminu.

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023

Egzamin maturalny w Formule 2023 zostanie przeprowadzony według nowych zasad.

·         Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny, będą takie same jak w latach 2010-2022 (2023 – w przypadku technikum), jednakże każdy absolwent będzie musiał również obowiązkowo zdać (tj. otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania) egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – rozszerzonym albo dwujęzycznym.

·          

·         Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

·          

·         Nowe uprawnienia nabywają osoby posiadające dokumenty potwierdzające umiejętności zawodowe na poziomie technika (dyplomy, świadectwa, certyfikaty). Osoby posiadające takie dokumenty nie muszą przystąpić i zdać egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – rozszerzonym albo dwujęzycznym.

·          

·         Do egzaminu maturalnego w Formule 2023 będą mogli (od 2024 r.) przystąpić również absolwenci branżowej szkoły II stopnia.

Więcej informacji o zasadach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2022/2023 można znaleźć w odrębnym informatorze https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/20210324%20Informator%20Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20og%C3%B3lna%20FIN.pdf .

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 zostały określone w ustawie o systemie oświaty (nowelizacja z 2017 r. – Dz.U. poz. 60, art. 15) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 482).

Działania informacyjne związane z egzaminem maturalnym w Formule 2023

·         od czerwca 2021 r. – konferencje dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023, w pierwszej kolejności dla nauczycieli języka polskiego;

·         do 1 września 2021 r. – ogłoszenie na stronie CKE komunikatu w sprawie listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (zadanie 1 w zestawie zadań egzaminacyjnych);

·         grudzień 2021 r. – publikacja arkuszy pokazowych egzaminu maturalnego w Formule 2023, w tym arkuszy w formach dostosowanych do potrzeb zdających z niepełnosprawnościami;

·         grudzień 2022 r. – próbny egzamin maturalny w Formule 2023.

Informatory: https://cke.gov.pl/egzaminmaturalny/egzaminmaturalnywformule2023/harmonogramkomunikatyiinformacje/

Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Matematycznej


24-30 VII na Wyspie Mann odbyła się XIX Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Matematycznej.

Jesteśmy dumni, że Polskę reprezentowała uczennica naszej szkoły Maja Giglok.

Maja uzyskała tytuł laureata w Olimpiadzie na szczeblu krajowym. Znalazła się w drużynie reprezentującej Polskę w Olimpiadzie Międzynarodowej. Tam również odniosła wielki sukces otrzymując wyróżnienie.

Szkocja


5500 przejechanych kilometrów, prawie 80 km spacerów, niezliczone godziny wspólnych rozmów, śmiechów i trudów podróżowania pośród 51 przedstawicieli trzecio- i czwartoklasistów oraz trzech szkolnych opiekunów pani prof.Anity Chrząszcz, pani prof. Małgorzaty Minkiny i pana prof. Łukasza Minkiny – tak wygląda matematyczne podsumowanie wyprawy, na którą wybraliśmy się w dniach 23-31 października na północ Europy.

Naszą podróż rozpoczęliśmy w stolicy Holandii – Amsterdamie, zwanym „Wenecją Północy”. Zwiedziliśmy Rijksmuseum, gdzie między innymi zobaczyliśmy piękny obraz Jana Vermeera „Mleczarka”, który zainspirował naszą noblistkę Wisławę Szymborską do napisania jednego z najwspanialszych wierszy w dziełach polskiej poezji, będącego pochwałą magicznej codzienności. Nocowaliśmy z kolei w miejscu niezwykłego wydarzenia z czasów II wojny światowej – Dunkierce. Stamtąd udaliśmy się do Oxfordu – siedziby jednego z najstarszych uniwersytetów w Europie, a następnie zwiedziliśmy Stratford, czyli miejsce narodzin Williama Szekspira.

Wreszcie dotarliśmy do głównego celu naszej wycieczki – Edynburga, w którym spędziliśmy trzy bardzo intensywne dni. Rozpoczęliśmy od spotkania z bohaterem II wojny światowej – pomnikiem niedźwiedzia Wojtka. Zwiedziliśmy także kaplicę Św. Margaret, zamek królewski i stare miasto. Poznaliśmy też inne oblicze Szkocji, kiedy ukazał nam się niezwykły górski pejzaż niczym z filmu Mela Gibsona „Braveheart”. „Dolina Łez” i wodospady przy zachmurzonym niebie i unoszącej się mgle wyglądały spektakularnie. Kolejny dzień eksploracji Szkocji to Glasgow i spacer po George Square oraz przy stadionie miejscowej drużyny Celtic Glasgow. Odwiedziliśmy także miasto Sterling, gdzie zobaczyliśmy monument szkockiego bohatera narodowego – Williama Wallace’a.

Ostatnia część naszej podróży była równie intensywna. Najpierw krótki postój przy Murze Hadriana, potem Cambridge – miejsce narodzin zespołu Pink Floyd, a stamtąd do Londynu, w którym oprócz najważniejszych atrakcji takich jak Buckingham Palace, Downing Street czy Trafalgar Square mogliśmy podziwiać najcenniejsze kolekcje malarskie w National Gallery np. obrazy Williama Turnera prekursora francuskiego impresjonizmu. Ostatnim punktem programu było British Museum, gdzie obejrzeliśmy najważniejsze świadectwa historyczne naszej cywilizacji.

Pełni wrażeń, bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę wróciliśmy do naszego pięknego kraju nad Wisłą. Jak powiedział francuski prozaik Andre Gide „Człowiek nie może odkryć nowych oceanów, dopóki nie znajdzie odwagi, żeby stracić z oczu brzeg”. Odważyliśmy się i nie żałujemy. Pora pomyśleć o kolejnej wyprawie.