Matematyczny turniej „Postaw na Pilion”


26 września 2022 r. odbył się Wielki Finał Mistrzów Matematycznego Turnieju „Postaw na Pilion”. Do finału zostało zakwalifikowanych 6 par z najlepszymi wynikami, w tym zwycięzcy poprzednich czterech edycji. Zebrana tego dnia widownia z niecierpliwością czekała na zmagania zawodników, jak zwykle doskonale przygotowanych do gry. Na początku obejrzeliśmy intro, po czym prowadzący przywitał grono pedagogiczne, przybyłych gości, zawodników oraz wspaniałą publiczność. By zdobyć tytuł Pilionera wszech czasów, musieli oni poprawnie odpowiedzieć aż na 8 pytań, mając na starcie do dyspozycji 500 punktów, czyli „cały” PILION.

Ostatecznie w wielkim finale matematycznego turnieju „Postaw na Pilion” tytuł MISTRZÓW PIKOWYCH PILIONERÓW zdobyła para numer 4, uzyskując 40 punktów!!! (8 pytań), Kamil Adamczyk i Marek Brzyski. II miejsce zajęła para numer 1: Wojciech Chuchra i Maksymilian Grabara – 38 punktów (8 pytań). III miejsce zajęła para numer 5, Michał Mańka i Dawid Bociąga, 43 punkty (7 pytań).

Uczestnicy tej edycji grali wybitnie emocjonalnie, dostarczając nam mnóstwa emocji i w pełni angażując się w każde pytanie. W ostatniej grze ogromne emocje ogarnęły całą publiczność wraz z prowadzącym, gdyż wynik tej gry miał wpływ na to, która para wygra we wrześniowym wielkim finale. Myślę, że gry finałowe na długo pozostaną w pamięci widzów.

Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe koszulki oraz książki i podziękowania – dyplomy wygrawerowane laserowo w drewnie. Warto w tym miejscu dodać, że wspaniała publiczność, posiadająca szeroką wiedzę matematyczną i śledząca każde pytanie, aktywnie kilkakrotnie wybrała dla finalistów kategorię. Kilka razy o wyborze kategorii pytania zdecydowała również czerwono-niebieska moneta. Po czterech godzinach zaciętej batalii zabawa dobiegła końca.

Dziękując bardzo gorąco wszystkim uczestnikom finału i publiczności za świetną zabawę, wierzę, że turniej ten pokazał, iż matematyka może być ciekawa. Czy będzie kolejna edycja? – już nie. Ostatnia edycja – Wielki Finał Mistrzów, to już koniec! Ja ze swej strony chciałbym raz jeszcze bardzo, bardzo gorąco podziękować wielu osobom za ogromne zaangażowanie w przygotowanie takiego przedsięwzięcia. Z pewnością bez tych osób ten turniej by się po prostu nie odbył!

Będzie możliwość obejrzenia nagrania z turnieju. Warto więc zaglądać na stronę PIKTV. Ponadto w poniższym linku https://www.youtube.com/watch?v=VFHckw-WMDw można zobaczyć kulisy programu. W linku https://www.youtube.com/watch?v=0_BW76I7aB8 można zobaczyć 4. edycję turnieju.

Z matematycznym pozdrowieniem prowadzący Michał Rał.

Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od 27 września 2022 roku, trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VII edycja”, realizowanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Celem niniejszego projektu jest przyznanie wsparcia stypendialnego uczniom/uczennicom szczególnie uzdolnionym w zakresie przedmiotów matematycznych, informatycznych, języków obcych lub przyrodniczych, uczącym się na terenie województwa śląskiego.

Stypendia będą przyznawane w roku szkolnym 2022/2023. Wypłacane w formule jednej transzy w wysokości 5 000,00 zł, tj. 500,00 zł za każdy miesiąc zajęć, tj. od września 2022 roku do czerwca 2023 roku. Uczniowie i uczennice w czasie pobierania stypendium podlegają opiece dydaktycznej pełnionej przez nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. Celem tej opieki jest przede wszystkim wsparcie ucznia w wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony będzie do dnia 31 października 2022 roku.

Szczegółowe informacje o realizowanym projekcie oraz o sposobie składania Wniosku o przyznanie Stypendium dostępne są na stronie internetowej http://efs-stypendia.slaskie.pl.

Mistrzostwa Katowic w lekkoatletyce


26 września stadion lekkoatletycznym AWF przy ulicy Kościuszki był areną sportowej rywalizacji młodzieży szkół ponadpodstawowych. Rozegrano 7 konkurencji lekkoatletycznych w kategorii dziewcząt i chłopców. Biegi krótkie 100 i 400 m, sztafety 4×100 m. Dłuższe dystanse 800m dla dziewcząt i 1500 m dla chłopców. Pchnięcie kulą i skok w dal. Nasza młodzież startowała we wszystkich konkurencjach. Najwyższe wyniki osiągnęły nasze zawodniczki w pchnięciu kulą Aleksandra Szczyrba 1m, Hanna Janica 3m, w skoku w dal Zuzanna Szary 2m, w biegu na 100 metrów 2 miejsce zajęła Milena Jarczyk. Wśród chłopców 3 miejsce w skoku w dal zajął Piotr Gwiazda. Pozostali zawodnicy również zaprezentowali się bardzo dobrze. Gratulujemy wszystkim osiągniętych wyników, rywalizacji fair play i sportowej postawy.

Obchody Światowego Dnia Sybiraka


Tradycyjnie uczestniczyliśmy w obchodach Światowego Dnia Sybiraka, które w 2022 roku przypadły na dzień 16 września. Najpierw wzięliśmy udział w uroczystościach odbywających się przy tablicy na gmachu sądu przy ul. Francuskiej w Katowicach, upamiętniającej dr. Józefa Zemłę (poczet sztandarowy w składzie: Julia Cofalik, Maja Grabiniok, Justyna Kalińska, Maja Kodzis, Krzysztof Kołodziejczyk, Franciszek Matuszewski). Następnie przeszliśmy na pobliski cmentarz, gdzie przy pomniku Sybiracy Sybirakom zaprezentowaliśmy okolicznościowy program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem prof. Damiana Norasa. Wystąpili: Gabriela Czyż (śpiew), Tobiasz Frydrych (śpiew), Jakub Gut (recytacja), Ignacy Jelonek (recytacja), Anna Kwartnik (recytacja), Agata Madejska (recytacja), Paulina Olszewska (śpiew), Rafał Radzik (śpiew), Maria Rusecka (śpiew), Katarzyna Tomera (śpiew), Katarzyna Widera (wiolonczela), Rafał Winiarski (śpiew), Franciszek Zając (recytacja), Julia Zawierucha (skrzypce).

Nad 35-osobową delegacją szkoły opiekę sprawowali profesorowie Jacek Burzyński i Mariusz Solecki. Dokumentację fotograficzną wydarzenia wykonał Mateusz Turski.

Dzień muszki i krawata


W piątek 9 września odbył się pierwszy w tym roku szkolnym dzień tematyczny, zorganizowany przez szkolny samorząd uczniowski. Zadaniem uczniów było założenie muszki bądź krawatu. Idąc w trakcie przerwy przez szkołę można było poczuć się, jak na eleganckim balu. Już z niecierpliwością czekamy na kolejną odsłonę dni tematycznych w naszej szkole i zapraszamy do obejrzenia paru zdjęć z tego wydarzenia.

III miejsce dla VIII LO


Dnia 16.09.22 w ZSiP nr1 odbyło się uroczyste podsumowanie rywalizacji sportowej szkół w roku szkolnym 2021/22 w Katowicach. W uroczystości wzięli udział zaproszeni przedstawiciele władz miasta, związków sportowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele wychowania fizycznego i wyróżnione w konkursach dzieci. Prezydent Waldemar Bojarun i Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Sławomir Witek podziękowali młodzieży za udział w rozgrywkach oraz nauczycielom za ich zaangażowanie w organizację turniejów. Prezydent Waldemar Bojarun i Koordynator Sportu Szkolnego Paweł Żarnowiecki wręczyli podziękowania nauczycielom oraz puchary dla szkół, które osiągnęły najwyższe wyniki sportowe.

VIII LO im. M. Skłodowskiej – Curie w kategorii Szkół Ponadpodstawowych Chłopców zajęło III miejsce.

Gratulacje!!!

Rok szkolny 2022/2023 rozpoczęty!


1 września w VIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach miało miejsce uroczyste miejskie rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W roku Jubileuszu 100-lecia naszej szkoły jako społeczność VIII LO mieliśmy zaszczyt gościć: prezydenta Katowic dra Marcina Krupę, wicekuratora Jacka Szczotkę, przewodniczącego Rady Miasta Macieja Biskupskiego, wiceprezydenta Waldemara Bojaruna, naczelnika WEiS Sławomira Witka, zastępcę naczelnika WEiS Grażynę Burek, radną Rady Miasta – Przewodniczącą Komisji Edukacji Magdalenę Wieczorek, dyrektora generalnego Katowickich Inwestycji Andrzeja Hołdę, dyrektora inwestycji kubaturowych Katowickich Inwestycji Jarosława Łuczyńskiego, Ewę Kowalówkę z Biura Konserwatora Zabytków, dyrektora Planetarium – Śląski Park Rozrywki Stefana Jantę, Łukasza Tokorskiego z Przedsiębiorstwa Budowlanego „Częstobud Damian Świącik”, radnego Rady Miasta Józefa Zawadzkiego, prezesa katowickiego oddziału ZNP Jerzego Szmajdę, przedstawiciela Rady Rodziców przy VIIILO Arkadiusza Kiercza.

Uroczystości szkolne poprzedziła msza św. w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach, której przewodniczył ksiądz prałat Andrzej Suchoń w koncelebrze księży katechetów pracujących w VIII LO.

W zabytkowej auli naszej szkoły pani dyrektor Maria Dłotko powitała przybyłych gości oraz uczniów i nauczycieli. Do zebranych skierował swoje słowa pan prezydent dr Marcin Krupa, dzieląc się swoimi nadziejami i życzeniami w związku z nowym rokiem szkolnym. Panu prezydentowi przypadło też w udziale wygłoszenie sakramentalnej formuły: „Rok szkolny 2022/2023 uważam za otwarty.”

Zebrani wysłuchali również skierowanych do uczestników słów listu Śląskiej Kurator Oświaty – pani Urszuli Bauer – odczytanego przez wicekuratora pana Jacka Szczotkę.

Ważnym punktem uroczystości było też złożenie ślubowania przez przedstawicieli tegorocznych pierwszoklasistów. Spotkanie w auli oprawą muzyczną uświetniło trio instrumentalne złożone z naszych uczennic: Julii Zawieruchy (skrzypce), Katarzyny Widery (wiolonczela) i Agaty Repeć (pianino).

Po części oficjalnej zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć efekty termomodernizacji szkoły i związanych z nią prac remontowych, które obejmowały wnętrze placówki, elewację oraz teren przylegający do budynku. Dzięki temu przedsięwzięciu młodzież, nauczyciele i wszyscy pracownicy wkraczają w nowy rok szkolny, w którym będą mogli uczyć się i pracować w przestrzeni przyjaznej, nowoczesnej, funkcjonalnej i estetycznej.

Kiermasz książek


W dniu 05.09.2022 w czasie przerw międzylekcyjnych odbywać się będzie kiermasz książek zgodnie z harmonogramem:
Po 1 i 2 lekcji sprzedaż książek do klasy I
Duża przerwa – sprzedaż podręczników do klasy II
po czwartej i piątej lekcji – podręczniki do klasy III.
Dodatkowa sprzedaż odbędzie się we wtorek na dużej przerwie.