Gabinety stomatologiczne dla uczniów otwarte także w wakacje


Ze względu na długotrwały okres nauki zdalnej dzieci nie mogły w pełni korzystać z opieki stomatologicznej.

Wakacje to dobry czas, żeby to nadrobić. Zachęcamy dyrektorów szkół, aby wspólnie z dentystami ustalili sposób funkcjonowania gabinetów stomatologicznych w szkołach, który będzie uwzględniał specyfikę okresu wakacyjnego i poinformowali o tym rodziców.

Przypominamy również, że podczas wakacji dzieci mogą korzystać z opieki stomatologicznej w gabinetach znajdujących się poza szkołami, z którymi organ prowadzący zawarł umowę na świadczenie usług stomatologicznych.

Przypominamy, że udzielanie świadczeń stomatologicznych odbywa się zawsze w obecności i za zgodą rodzica/opiekuna dziecka.

Zachęcamy do korzystania z opieki stomatologicznej podczas wakacji.  

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Departament Informacji i Promocji

Warszawa, 9 lipca 2021 r.

Dobry start


Szanowni Państwo,

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.