Integracja klas pierwszych


23 września 2020 roku odbyła się integracja klas pierwszych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Samorząd Uczniowski VIII LO pod opieką p. profesor Doroty Roszer.

Odbyło się w rygorze sanitarnym, związanym z pandemią COVID-19.

Klasy pierwsze brały udział w następujących konkurencjach:

  1. Kahoot z wiedzy szkolnej.
  2. Kalambury z nazwami związanymi ze szkołą.
  3. Połączenie nazwiska profesora z nauczanym przedmiotem.
  4. Narysowanie wychowawcy na kartce bez używania rąk.

Zmagania, będące świetną zabawą, toczyły się równolegle w auli i na boisku. Udowodniły, że nowi uczniowie szybko zadomowili się w szkole.

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego


Uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego.