Podziękowania i życzenia od Rady Rodziców


Z okazji zakończenia roku pragniemy serdecznie podziękować Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Administracji za całoroczną pracę z naszymi dziećmi. Dziękujemy Wychowawcom, którzy mobilizowali podopiecznych do nauki w tym trudnym dla nas czasie. Dziękujemy również Pracownikom Obsługi szkoły za utrzymanie porządku i warunków sprzyjających naszym dzieciom.

Uczniom i Wychowankom gratulujemy wyników w nauce, osiągnięć oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności.

Wszystkim życzymy dobrego wypoczynku i udanych wakacji. Mamy nadzieję, że we wrześniu wrócimy do szkoły pełni energii i zapału do nauki i pracy.

Rada Rodziców

Rekrutacja – informacja


W okresie wakacji wniosek* o przyjęcie do szkoły oraz potwierdzona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej będą przyjmowane w terminie:

26.06.2020 r.– 10.07.2020 r. w godz. 9:00 do 15:00 w salach nr 3 i 6 (na parterze szkoły).

*Wniosek można złożyć drogą elektroniczną do 10.07.2020 r. do godz. 15:00, w trybie określonym przepisami.

Harmonogram odbierania świadectw ukończenia szkoły w dniu 26 czerwca 2020 r.


Harmonogram odbierania świadectw ukończenia szkoły w dniu 26 czerwca 2020 r.

klasa godziny odbioru nr sali
0a 8:00 – 9:00 117
Ibb 8:00 – 9:00 210
Icc1 11:00 – 12:00 211
Icc2 11:00 – 12:00 208
Idd 9:00 – 10:00 107
Ia 12:00 – 13:00 115
Ib 11:00 – 12:00 214
Ic1 12:00 – 13:00 206
Ic2 13:00 – 14:00 114
Id 13:00 – 14:00 215
IIa 9:00 – 10:00 212
IIb 9:00 – 10:00 116
IIc1 12:00 – 13:00 213
IIc2 8:00 – 9:00 106
IIc3 13:00 – 14:00 118
IId 13:00 – 14:00 108

Pikowe A, B, C, czyli alfabet VIII LO


„Czy wiecie, że …?

Pikowe A,B,C,

czyli alfabet VIII LO”

A jak Asteroida

KO8GB1Z oraz 2011UO68 – takie oficjalne identyfikatory nadano nowym asteroidom odkrytym przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem nauczyciela fizyki. Badawcze sukcesy doceniła Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej „NASA”, przesyłając dyplomy gratulacyjne. Nasze zainteresowania sięgają Kosmosu!

B jak Biblioteka

W VIII LO to coś więcej niż wypożyczalnia książek. Promocja czytelnictwa, ciekawe konkursy, wystawy okolicznościowe. Tysiące książek, setki filmów, elektroniczne katalogi… To miejsce żyje i wpływa na życie szkoły. Warto tu wstąpić nie tylko po kolejną szkolną lekturę.

C jak Cern

Nasi uczniowie zainteresowani fizyką i odnoszący sukcesy w tej dziedzinie odwiedzają Europejski Ośrodek Badań Jądrowych CERN pod Genewą. W kadrze naukowej tego renomowanego centrum znajdziemy też absolwenta naszej szkoły. Ślady z VIII LO prowadzą do wielu uznanych ośrodków badawczych Europy.

D jak DSD II

To egzamin państwowy z języka niemieckiego organizowany corocznie na całym świecie. W naszej szkole uczniowie przystępują do niego bezpłatnie, a uzyskanie certyfikatu zwalnia z dodatkowego egzaminu językowego na każdą uczelnię w Niemczech, zwalnia też z lektoratu z j. niemieckiego na studiach oraz zwiększa szanse na rynku pracy w Polsce i Europie.

E jak EWD

Edukacyjna Wartość Dodana określa przyrost wiedzy i umiejętności ucznia na danym etapie edukacji. W szkole średniej miernikiem EWD jest wynik egzaminu maturalnego. Dla naszej szkoły wskaźniki EWD są wysokie, co wynika z uzyskania przez młodzież bardzo dobrych wyników maturalnych z jednoczesnym znaczącym przyrostem wiedzy i umiejętności. VIII LO – tu pomożemy Ci odnieść sukces!

F jak Filharmonia Śląska

Mocny rock? Owszem. Metal? Czemu nie. Hip-hop? Może być. Nasi uczniowie lubią a nawet sami tworzą różną muzykę. W naszej szkole zaś mogą uczestniczyć w comiesięcznych koncertach artystów Filharmonii Śląskiej i tak kształtować swój muzyczny słuch, obcując nie tylko z muzyką poważną, ale i jazzową czy rozrywkową w najlepszym wydaniu. I tutaj stawiamy na jakość.

G jak Grono Pedagogiczne

Grono stanowią wysoko wykwalifikowani nauczyciele poszczególnych przedmiotów, legitymujący się uprawnieniami egzaminatorów maturalnych, posiadający lub zdobywający najwyższe stopnie awansu zawodowego. Ludzie z pasją, życzliwie nastawieni do młodzieży, potrafiący inspirować, rozbudzać ciekawość, pomagający w rozwiązywaniu nie tylko naukowych problemów.

H jak Historia

Niemal 150 lat dziejów naszej szkoły, zakręty historii, zmieniające się uwarunkowania polityczne, ustrojowe, kolejne reformy edukacji, tysiące absolwentów. Duma z tradycji i pamięć o niej ciągle żywa i pielęgnowana, a przy tym skupienie uwagi na tym co dziś i jutro – by kolejni wychowankowie opuszczający mury naszej szkoły bez trudu odnajdywali się w skomplikowanych realiach współczesnego świata. I to się udaje.

I jak Informatyka

Jeden z rozpoznawczych znaków VIII LO. Realizowana na poziomie rozszerzonym wyposaża naszych uczniów w wiedzę i umiejętności, które we współczesnym świecie gwarantują atrakcyjną pracę oraz możliwości rozwoju w wielu dziedzinach nauki oraz branżach przemysłu i gospodarki, zapewniając zawodowy sukces.

J jak Jakość

Mówiąc o jakości pracy danej szkoły, wymienia się najczęściej nowoczesne metody nauczania, dobre wyposażenie pracowni przedmiotowych, innowacje pedagogiczne, wysokie kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli. W kontekście naszej szkoły to prawda, ale istota jakości tkwi przecież także w talentach, zdolnościach, intelektualnej aktywności i pracowitości naszych uczniów (pogrubiony druk nie jest tu przypadkiem).

K jak Kwadraty

To zwyczajowo przyjęte i powszechnie używane określenie klas „D” z rozszerzonym programem nauczania matematyki, w perspektywie historycznej pierwszej w regionie klasy o takim profilu. Z grona „Kwadratów” wywodzi się najwięcej naszych laureatów ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad. Matematycznie zakręceni, ale spełniający się również często na polu artystycznym czy humanistycznym.

L jak Lokalizacja

Szkoła położona jest w centrum Katowic, przy ulicy 3 Maja 42, niedaleko dworca PKP, autobusowych stanowisk KZK GOP (łatwy dojazd pociągiem, autobusem i tramwajem), co nie jest bez znaczenia, jeśli zdecydujesz się spędzić tu najbliższe cztery lata.

M jak Miłość (i inne pozytywne uczucia) 🙂

Poznali się w Piku, tu znaleźli swoją drugą połowę na całe życie. Potem trafiły tu ich dzieci. To krótki szkic historii, jakie u nas się zdarzają. Bo nasza szkoła generuje dobre emocje.

N jak Nagroda Prof. Teodora Paliczki

Od 11 lat specjalna kapituła przyznaje uczniom naszej szkoły Nagrodę im. Profesora Teodora Paliczki – nauczyciela matematyki, wybitnego pedagoga i popularyzatora matematyki przez 50 lat związanego z VIII LO, inicjatora pierwszej na Śląsku (czwartej w Polsce) klasy autorskiej z rozszerzonym programem matematyki. Nagroda Jego imienia stanowi nobilitację dla uczniów odnoszących szczególne sukcesy na polu matematycznym.

O jak Olimp

Tak nasi uczniowie nazywają najwyższe, czwarte piętro szkolnego budynku, bowiem tam w swoich pracowniach rezydują głównie nauczyciele matematyki. Jakaś zbieżność z greckim Olimpem i mitologicznymi bogami? Raczej tak 🙂 Każda szkoła z tradycją ma swoją mitologię.

P jak Pracownia Fizyczna im. Prof. Waldemara Zillingera

Oczko w głowie nauczycieli fizyki – nowoczesna, dobrze wyposażona, ze sprzętem audiowizualnym, stołem demonstracyjnym, dziesiątkami urządzeń i zestawów ćwiczeniowych, z pulpitem sterowniczym – przez niektórych nazywanym Centrum Dowodzenia Światem 🙂

R jak renoma

VIII LO w Katowicach cieszy się nieustannie wielką renomą wśród szkół średnich w regionie, o czym corocznie świadczą spore rzesze absolwentów gimnazjum, a ostatnio szkół podstawowych, ubiegających się o przyjęcie do naszej szkoły. Gwarancją renomy są też nasi absolwenci – wybitni specjaliści w wielu dziedzinach.

S jak Sport i Sukcesy

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły zajmują czołowe miejsca w rywalizacji sportowej, zdobywając kolejne puchary, medale i dyplomy – ich liczba jest imponująca, co widać chociażby w gablotach na terenie szkoły. Harmonia umysłu, ciała i ducha to troska o wszechstronny rozwój człowieka. W zdrowym ciele zdrowy duch. U nas się o tym pamięta.

T jak tradycyjna nazwa naszej szkoły

Tradycyjna a może raczej potoczna, bo mówią o nas Pik, w Piku, do Pika. Skąd wzięła się ta nazwa? Otóż w 1949 roku nadano naszej szkole imię Wilhelma Piecka (czytaj pika) pierwszego prezydenta NRD. Cóż, takie były czasy i tacy sojusznicy. Może lepiej kojarzyć nas z jednym z karcianych kolorów.

U jak Uczniowie

To oni są solą tej naszej szkolnej ziemi. Młodzi, ciekawi świata, otwarci na ludzi. Przychodzą tu, by rozwijać swoje zdolności, realizować pasje, pielęgnować talenty. Tu stawiają kolejny krok na swojej drodze do spełnienia marzeń, życiowych planów. Tu szukają znajomych, przyjaciół i dobrej zabawy.

W jak wymiana międzynarodowa

Nasi uczniowie wyjeżdżają do Kolonii w ramach wymiany młodzieży, a następnie goszczą w Polsce swoich rówieśników z zaprzyjaźnionej szkoły Kreuzgasse Gymnasium.

X,Y

W naszej szkole najbardziej skomplikowane równania z dwiema (i więcej niewiadomymi) nie będą stanowiły dla Ciebie najmniejszego problemu.

Z jak Złota Szkoła

W prestiżowym rankingu szkół średnich prowadzonym przez miesięcznik „Perspektywy” zasłużyliśmy na miano złotej szkoły. Ta nobilitacja przysługuje szkołom, które mieszczą się w najwyższym przedziale jakości według przyjętych w rankingu kryteriów.

autor: Damian Noras

XI edycja Nagrody im. Profesora Teodora Paliczki


Pandemia koronawirusa spowodowała, że przygotowywane na 17 marca 2020 tradycyjne Spotkania z Matematyką nie odbyły się. Niestety, w rezultacie nie odbyła się też towarzysząca Spotkaniom uroczystość wręczenia Nagrody im. Profesora Teodora Paliczki. Ogłaszamy zatem decyzję Kapituły (z dnia 18 lutego 2020) w bardzo ważnym dla laureatów XI edycji Nagrody dniu – pierwszym dniu matur pisemnych.

Z przyjemnością informujemy, że laureatami Nagrody A.D 2020 zostali absolwenci klasy 3d:

ADAM JELIŃSKI I RAFAŁ LOSKA.

Laureaci mają na swoim koncie liczne osiągnięcia w dziedzinie matematyki, przy czym do najważniejszych należą sukcesy w Olimpiadach:

ADAM JELIŃSKI jest podwójnym finalistą Olimpiady Matematycznej (2019, 2020), natomiast RAFAŁ LOSKA jestpodwójnym finalistąOlimpiady Lingwistyki Matematycznej (2019, 2020) oraz finalistą Olimpiady Matematycznej (2019).

Do Nagrody byli ponadto nominowani:

  • Przemysław Szewczak, kl. 2d
  • Magda Wójtowicz, kl. 2d
  • Michał Hoffmann, kl. 1d
  • Marian Zepp, kl. 1d
  • Marcin Wykpis, kl. 1d

Zarówno laureaci, jak i nominowani otrzymają pamiątkowe tabliczki oraz książki Dawida Achesona “Krótka podróż w głąb matematyki”. Ponadto, zgodnie z regulaminem Nagrody, laureaci otrzymają również nagrody pieniężne.

Kapituła w składzie : prof. Maciej Sablik, prof. Krzysztof Rafał Apt, mgr Maria Dłotko, mgr Renata Suchanek, mgr Anna Lasak –Mazurkiewicz, mgr inż. Ewa Brzózka, mgr Ewa Paliczka, przyznając tegoroczną Nagrodę wzięła pod uwagę:

  • dorobek kandydatów – samodzielne opracowania referatów,
  • osiągnięcia w Olimpiadzie Matematycznej,
  • sukcesy w konkursach matematycznych,
  • oceny z matematyki.

W imieniu Kapituły – Renata SuchanekInformacja dla kandydatów do szkół średnich


Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z pytaniami, jakie możecie otrzymać ze strony kandydatów do Waszej Szkoły lub rodziców kandydatów, dotyczącymi naboru elektronicznego do szkół średnich na rok szkolny 2020/2021, informuję, że firma Vulcan przygotowała webinarium dotyczące korzystania z systemu naborowego. Informacje przekazuję do ewentualnego wykorzystania.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Informacja o webinarium znajduje się na stronie https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/ w zakładce aktualności.

Bezpośredni link do webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=2cRjtr30HZc&feature=youtu.be

Gdzie studiują nasi absolwenci


Chcesz dowiedzieć się, jakie kierunki studiów najczęściej wybierają nasi absolwenci? Zajrzyj na stronę statystyk absolwenckich www.studia.8lo.pl. Znajdziesz tam ranking popularności kierunków oraz uczelni, na których już studiują nasi zeszłoroczni absolwenci. Jeśli zostałeś/zostałaś właśnie absolwentem/absolwentką, a zapomniałeś/zapomniałaś zapisać się na studia.8lo.pl, dopisz się teraz.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci


Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci czeka na zgłoszenia uczennic i uczniów z całej Polski zainteresowanych nauką i sztuką.

Fundusz zapewnia swoim stypendystom bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, obozach naukowych, stażach badawczych, seminariach. Organizuje warsztaty wielodyscyplinarne, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy. Pomagamy też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych, zakupie sprzętu laboratoryjnego.

Rejestracja kandydatów odbywa się przez internet na stronie FUNDUSZ.ORG. Na nowe wnioski od uzdolnionych nastolatków czekamy do 30 czerwca.