Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli


Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

I Mistrzostwa VIII LO w szachach.


25 marca został zorganizowany turniej I Mistrzostwa VIII LO w szachach.

W turnieju brało udział 47 zawodników, co pokazuje ogromne zainteresowanie tą królewską grą wśród młodzieży. Zawodnicy na turnieju pokazali klasę nie tylko sportową postawą i kulturą, ale także wysokim poziomem. Starcie było bardzo wyrównane i walka w napięciu toczyła się do ostatniej rundy.

Ostatecznie zwyciężył Daniel Oleszek z wynikiem 6/7 pkt. Drugie miejsce zajęła Natalia Wykpis, a trzecie Wojciech Duda. Nagrodzeni zostali również Michał Kocur oraz Paweł Krzywoń. W zawodach brali udział uczniowie z wszystkich klas, zarówno z klas matematycznych, jak i klas dwujęzycznych.

Organizacji podjęli się Andrzej Sułkowski, Tomasz Kułak oraz Kamil Klencz, którzy rozpropagowali turniej, zorganizowali 26 szachownic oraz zegarów, system szachowy kojarzący zawodników. Nad całym przedsięwzięciem czuwali nauczyciele prof. Beata Adamek i prof. Marek Adamek.

Turniejowi patronowała pani Dyrektor Maria Dłotko, która zaszczyciła uczestników otwarciem i zakończeniem mistrzostw.

Turniej został odebrany bardzo pozytywnie przez środowisko szkolne, co daje nadzieję na kolejne imprezy tego typu, aby propagować ten piękny sport i pokazywać, że grając w szachy, uczymy się strategicznego myślenia, spokoju, koncentracji, umiejętności przegrywania i zdrowej sportowej rywalizacji.

Finaliści LXX Olimpiady Matematycznej


W dniach 8–9 lutego 2019 r. odbyły się zawody okręgowe LXX Olimpiady Matematycznej. Do zawodów stopnia drugiego zakwalifikowano 598 uczniów, a do zawodów stopnia trzeciego – 141 uczniów (tylko 9 z województwa śląskiego). Bardzo wysoki próg w tym roku szkolnym (25 pkt. na 36 możliwych) spowodował, że tylko pięcioro uczniów naszej szkoły awansowało do finału LXX Olimpiady Matematycznej – Katarzyna Kępińska, Paweł Moćko, Roch Wójtowicz z klasy III D oraz Adam Jeliński i Rafał Loska, uczniowie klasy II D. Serdecznie gratulujemy im sukcesu i cieszymy się, że po raz kolejny w VIII LO są finaliści najbardziej prestiżowej olimpiady przedmiotowej.

Finał LXX OM odbędzie się już wkrótce w III LO im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, w dniach 3–6 kwietnia. Z niecierpliwością czekamy na wyniki!

Matematyczny quiz „1 z 12”


W piątek, 14 grudnia 2018 r. odbyły się szkolne eliminacje do II edycji matematycznego quizu „1 z 12” (1. etap). Wzięło w nich udział 43 uczniów klas I, II i III. Uczestnicy quizu mieli do rozwiązania 25 zadań w czasie 50 minut. Pytania były bardzo różnorodne. Nie tylko stricte rachunkowe, ale również z historii matematyki. Do finału zostało zakwalifikowanych 12 uczniów z najlepszymi wynikami (zwycięzca eliminacji uzyskał wyniki 24 pkt. na 25 możliwych!).

W piątek, 1 marca 2019 r., w samo południe w VIII LO odbył się finał, którego celem było wyłonienie najlepszego matematyka Polski południowej. Licznie zebrana tego dnia widownia czekała na zmagania zawodników doskonale przygotowanych do turnieju.

Na początek prowadzący przedstawił zasady quizu, po czym zawodnicy krótko przedstawili się, mówiąc, skąd przyjechali i jakie mają zainteresowania. Rozpoczęła się świetna zabawa. Do 3. etapu awansowała cała dwunastka, gdyż w 2. etapie każdy usłyszał trzy pytania i poprawnie odpowiedział na co najmniej jedno z nich.

W 3. etapie zabawa już się skończyła i rozpoczęła się prawdziwa sportowa rywalizacja – chwilami nawet wojna! – dlaczego? W tym etapie uczestnik, który poprawnie odpowiedział na pytanie, typował do odpowiedzi dowolnego rywala! W momencie udzielenia trzeciej błędnej odpowiedzi uczestnik quizu kończył zmagania i zasiadał na widowni. Zażarta walka o awans do ścisłego finału trwała do ostatniego pytania! Prowadzący po przeczytaniu w tym etapie aż 76 pytań wyłonił najlepszą trójkę. Mało tego, warto tu dodać, że doskonale zorientowana widownia, posiadająca szeroką wiedzę matematyczną i śledząca każde pytanie, nie pozostała bierna na poprawne odpowiedzi uczestników, których prowadzący aż dwa razy nie uznał.

Po 50 minutach ciężkiej batalii zostało wyłonionych 3 finalistów. Po krótkiej, 10-minutowej przerwie wróciliśmy do gry. Finał „1 z 12” to był prawdziwy ogień!!! Wreszcie po 86 pytaniach w finale (4. etap) poznaliśmy najlepszą trójkę. Zwyciężył Rafał Loska, klasa II D, uzyskując w ścisłym finale aż 343 punkty! (w I edycji Rafał zdobył III miejsce). 2. miejsce zajęła Karolina Dądela, klasa III D, a trzecie wywalczył Kamil Gwóźdź, klasa II D – zwycięzca I edycji!

Turniej pokazał, a wręcz uświadomił, iż matematyka naprawdę może być ciekawa, że matematyka to nie tylko same rachunki. Teraz czas na kolejny smaczek! – turniej matematyczny „PIkowi PIlionerzy”. Kto tym razem zgarnie milion z matematyki?

Náboj 2019


Náboj to międzynarodowe zawody matematyczne dla pięcioosobowych drużyn reprezentujących swoją szkołę. Zawody trwają 120 minut, podczas których drużyny starają się rozwiązać jak najwięcej zadań. Na początku zawodów każda drużyna otrzymuje sześć zadań. Gdy tylko drużyna poprawnie rozwiąże którekolwiek z zadań, otrzymuje nowe. Odpowiedzi na zadania zazwyczaj są numeryczne. Drużyna, która poprawnie rozwiąże najwięcej zadań, wygrywa.

Poziom trudności zadań jest odpowiedni zarówno dla uczniów niedoświadczonych w konkursach matematycznych, jak i uczniów, którzy już odnosili sukcesy w Olimpiadzie Matematycznej. Jest to uzyskane dzięki ustawieniu zadań wraz ze wzrastającym poziomem trudności. Zadania różnią się znacząco od standardowych problemów szkolnych, które zazwyczaj wymagają tylko zastosowania znanej metody. Zadania w Náboju wymagają inwencji i pomysłowości. Sukces w zawodach nie zależy tylko od indywidualnych umiejętności zawodników, ale także od efektywnej współpracy całej drużyny. Naszym celem jest pobudzenie wyobraźni, rozwijanie myślenia logicznego i ukazanie uczniom piękna matematyki.

Náboj odbywa się równocześnie w: Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Białymstoku, Pradze, Opawie, Bratysławie, Koszycach, Pasawie, Linzu, Zurychu, Budapeszcie, Veszprém, Cambridge, Edynburgu, Konstancy i Nowosybirsku. W każdym z tych miast tworzony jest lokalny ranking drużyn. Uczniowie również mogą porównywać swoje wyniki w rankingu krajowym oraz międzynarodowym. Drużyny rywalizują w dwóch kategoriach Juniorzy i Seniorzy.

W kategorii Juniorzy mogą wystąpić tylko drużyny, których wszyscy członkowie uczęszczają co najwyżej do drugiej klasy 4-letniego liceum ogólnokształcącego (lub odpowiedniej klasy innego typu szkoły). W kategorii Seniorzy mogą wystąpić wszystkie drużyny składające się z uczniów jednej szkoły. Uczniowie VIII LO odnieśli w tym roku w Náboju ogromny sukces! Drużyna juniorów zajęła 7. miejsce w Krakowie! (26. w Polsce, 49. na świecie), a drużyna seniorów – 8. miejsce w Krakowie! (15. w Polsce i 21.na świecie!!!). Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy! Drużyna juniorów wystąpiła w składzie: Weronika Klatka, Paweł Lamża, Mateusz Marczyk, Przemysław Szewczak, Magda Wójtowicz, natomiast drużyna seniorów: Karolina Dądela, Wojciech Duda, Jan Kuś, Rafał Loska, Piotr Matusiak.

Dzień Wydziału Matematyki i Informatyki UJ


27 marca 2019 r. młodzież naszego liceum udała się do Krakowa na obchody Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W programie przeważały warsztaty (,,O niekonwencjonalnym rzucaniu monetą”, ,,Jak zarobić milion w kilka dni i nie stracić?”) i wykłady popularnonaukowe (,,Po co komu matematyka w data science?”, ,,Ty+UJ=Startup”, ,,Od szyfru Cezara do RSA”) prowadzone zarówno przez pracowników, jak i studentów. Uczniowie zainteresowani startem w konkursach przedmiotowych mogli uczestniczyć w specjalnych zajęciach przygotowawczych oraz w spotkaniach z wybitnymi absolwentami wydziału, którzy opowiedzieli o swojej karierze zawodowej, wpływie studiów na jej przebieg, jak również o perspektywach osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. k

„Rozkosze Łamania Głowy” i Święto Liczby Pi


15 marca 2019 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbył się finał Regionalnego Konkursu Matematycznego „Rozkosze Łamania Głowy”. Z naszej szkoły wzięło w nim udział 18 uczniów – 9 z klas pierwszych i 9 z klas drugich. Laureatami zostali:

I miejsce wśród uczniów klas pierwszych zajął Piotr Kądziela (1c3), I miejsce wśród uczniów klas drugich zajął Rafał Loska (2d), II miejsce wśród uczniów klas drugich zajął Sebastian Oleksa (2d), III miejsce wśród uczniów klas drugich zajął Adam Jeliński (2d). Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Udział w tych zmaganiach świadczy o tym, że można czerpać przyjemność z rozwiązywania problemów matematycznych i satysfakcję ze zdrowej rywalizacji z miłośnikami matematyki.

W dniach 14–15 marca 2019 r. nasi uczniowie wzięli również udział w obchodach Święta Liczby PI na Uniwersytecie Śląskim. Wyróżnienia otrzymali: Adam Jeliński (2d) oraz Piotr Ignacy (2d).

Życzymy wszystkim dalszych sukcesów w dziedzinie matematyki.