Dzień Otwarty


Zapraszamy na Dzień Otwarty 29 marca 2019 r. w godzinach 11.30 – 15.30

Oczekiwanie na uczestników Dnia Otwartego sala nr 5

Wystawa geograficzna sala nr 3

Gry językowe sala nr 106

Bioróżnorodność- wystawa (mikroskopy, prezentacje, filmy) sala nr 107

Quiz dotyczący lektur szkolnych sala nr 108

Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych sala nr 114

Doświadczenia fizyczne sala nr 208

English Corners – gry i quizy językowe sala nr 214

Quiz wiedzy o Zbigniewie Herbercie sala nr 303

Z przedsiębiorczością za pan brat! sala nr 304

Escape room sala nr 404

Jeden z dwunastu sala nr 405

Prezentacja klas/ profili, kawiarenka/ kącik psychologiczny AULA

Rozgrywki międzyszkolne


Zakończyły się finały halowych gier zespołowych. Nasza szkoła była gospodarzem i organizatorem finałów piłki siatkowej chłopców i koszykówki chłopców. W rozgrywkach o najbardziej usportowioną szkołę w Katowicach dotychczas braliśmy udział w następujących dyscyplinach: biegi przełajowe, lekkoatletyka, tenis stołowy, pływanie, gry zespołowe, szachy szybkie.

Więcej o sukcesach VIII LO w rozgrywkach międzyszkolnych w zakładce Sport na stronie internetowej szkoły.

Finał Olimpiady Statystycznej


9 stycznia 2019 r. w budynku CNTI Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbył się etap okręgowy Olimpiady Statystycznej. Nasze liceum było najliczniej reprezentowaną szkołą. Reprezentowali nas: Jędrzej Wicha, Olaf Grabowski, Michał Faron, Bartosz Sawicki, Krzysztof Ciosek, Mikołaj Kozok, Joanna Ginalska, Roch Wójtowicz, Alicja Niewiadomska, Sebastian Oleksa, Jan Kuś, Marcel Ścierski, Ewa Miklewska, Adam Jeliński. Zwycięzcą zmagań okręgowych został Bartosz Sawicki, przechodząc do I etapu Zawodów Centralnych Olimpiady wraz z Jędrzejem Wichą, Sebastianem Oleksą i Janem Kusiem.

13 marca 2019 r. w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie odbył się finał III edycji Olimpiady Statystycznej. Wśród 30 najlepszych uczestników III edycji znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Bartosz Sawicki – uzyskał tytuł Laureata III edycji Olimpiady Statystycznej, Jan Kuś i Jędrzej Wicha – uzyskali tytuł Finalisty III edycji Olimpiady Statystycznej.

Na gali finałowej obecni byli przedstawiciele organizatorów Olimpiady Statystycznej: Pan dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Pan prof. dr hab. Czesław Domański – Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz przedstawicielka partnera olimpiady – Narodowego Banku Polskiego, Pani Ewa Waszkiewicz – Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie.

Miesiąc matematyki w Piku


Marzec jest bez wątpienia miesiącem matematyki. Dzieje się wtedy wiele wydarzeń poświęconych Królowej Nauk. Nasza szkoła, jako szczególnie ukierunkowana na rozwój matematycznych zainteresowań uczniów, znajduje się w centrum tych wydarzeń. Nie tak dawno gościliśmy uczestników XVIII Spotkań z Matematyką, a już tydzień później – 12 marca 2019 r. witaliśmy ponad stu uczniów z różnych stron naszego województwa – finalistów XVI Śląskiego Konkursu Matematycznego im. Krystyny Skórnik. Zawodom towarzyszyły warsztaty olimpijskie dla nauczycieli, które poprowadził nasz matematyk, organizator kółek olimpijskich – mgr Michał Rał.

Parę dni później – 14.03, świętowaliśmy na Uniwersytecie Śląskim Dzień Liczby π. Nasi uczniowie: Rafał Loska, Sebastian Oleksa i Adam Jeliński – zajęli trzy pierwsze miejsca w odbywającym się tego dnia finale Regionalnego Konkursu Matematycznego Rozkosze Łamania Głowy.

Znamy również wyniki finału III Olimpiady Statystycznej. W tym roku mieliśmy aż trzech uczniów w finale. Byli to: Jan Kuś, Bartosz Sawicki i Jędrzej Wicha,przy czym Bartek Sawicki zdobył tytuł laureata. Finał Olimpiady Matematycznej dopiero przed nami, ale już wiemy, że zakwalifikowali się do niego: Katarzyna Kępińska, Paweł Moćko, Rafał Loska i Roch Wójtowicz.

Jeśli dodać do tego, że już 21 marca 160 uczniów naszej szkoły weźmie udział w kolejnej edycji Kangura, a dzień później dwie pięcioosobowe drużyny będą reprezentować szkołę w Krakowie na Międzynarodowych Zawodach Matematycznych NABOJ, to można śmiało powiedzieć: „Oj, dzieje się, dzieje…”.

X Edycja Nagrody im. Profesora Teodora Paliczki


6 marca 2019 r. po raz dziesiąty została wręczona Nagroda im. Profesora Teodora Paliczki. Jak co roku podczas Spotkań z Matematyką uczniowie naszej szkoły, osiągający największe sukcesy w dziedzinie matematyki, zostali uhonorowani w ten wyjątkowy sposób. Nagroda imienia wybitnego śląskiego matematyka, dawnego profesora VIII LO, przyznawana jest przez dyrekcję VIII LO, Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz przedstawicieli Rodziny Profesora Teodora Paliczki.

W tym roku laureatem nagrody został Paweł Moćko, uczeń klasy 3d. Paweł ma na swoim koncie liczne sukcesy w konkursach matematycznych, jednak jego największym osiągnięciem jest zdobycie tytułu laureata LXIX Olimpiady Matematycznej. Paweł znalazł się w gronie 6 uczniów nominowanych do nagrody. Oprócz niego byli to: Karolina Dądela – kl. 3d, Wojciech Duda – kl. 3d, Adam Jeliński – kl. 2d, Rafał Loska – kl. 2d, Roch Wójtowicz – kl. 3d. Kapituła postanowiła ponadto wyróżnić Karolinę Dądelę, Rafała Loskę i Rocha Wójtowicza.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy, by dalej rozwijali swoje matematyczne umiejętności i pasje.

Dzień Języka i Kultury Angielskiej


1 marca 2019 r. już po raz kolejny odbył się w naszej szkole Dzień Języka i Kultury Angielskiej. To coroczne święto ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat języka angielskiego oraz przybliżenie im kultury krajów anglojęzycznych. Jest to dzień wyjątkowy nie tylko dla klas o profilu anglistycznym, lecz również dla każdego ucznia naszej szkoły chcącego rozszerzyć swoje kompetencje językowe.

W tym roku święto zainaugurował nowy element – pierwsza edycja szkolnego turnieju debat oksfordzkich. Na słowa pojedynkowali się uczniowie klas 1B, 2B, 3B i 3D. Szczególnie interesująca okazała się debata finałowa, w której reprezentanci klasy 1B stawili czoła starszym kolegom z 3B. Tematem, na jaki dyskutowali, był obowiązek zdawania egzaminu maturalnego z matematyki. Po widowiskowej wymianie argumentów jury, w skład którego wchodzili tegoroczni olimpijczycy anglistyczni, zdecydowało o wygranej reprezentacji klasy 3B w składzie: Nicol Błońska, Magda Matlak, Alicja Właszczuk i Anna Światkowska. Dziewczyny odebrały pamiątkowe nagrody z rąk pani mgr Anity Chrząszcz.

Drugim punktem programu był wykład pt. English vs Englishes, wygłoszony przez panią dr Iwonę Dronię z Instytutu Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego. W swojej pracy dała nam ona spojrzenie na to, jak wygląda praca współczesnych lingwistów – poruszyła m.in. tematy zmian leksykalnych w angielszczyźnie, wpływu poprawności politycznej na ten język czy formowania się języków pidżynowych na nim opartych.

Na zakończenie Dnia Języka i Kultury Angielskiej uczniowie klas o profilu anglistycznym wzięli udział w warsztatach Podszewka języka: etymologia a nauka języka angielskiego. Poprowadzone one zostały przez pana mgr. Marcina Hanuszkiewicza, doktoranta w Zakładzie Kultury i Literatury Brytyjskiej Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy warsztatów, opierając się na swojej wiedzy z zakresu słowotwórstwa, próbowali odgadnąć znaczenie nowo poznanych słów.

Tegoroczny Dzień Języka i Kultury Angielskiej to nie pierwsza i, jak mamy nadzieję, nie ostatnia tego typu impreza kulturalna w Piku. Wydarzenia takie jak to inspirują młodzież do podejmowania studiów na kierunkach filologicznych i rozwijają talenty lingwistyczne, których w naszej szkole jest przecież niemało. Tegoroczne święto było na to doskonałym dowodem.

Jakub Słotwiński, 3C3

Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Literacka Zimówka


Z dumą informujemy, że Maja Swoboda zajęła III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literacka Zimówka, organizowanym przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie. Nasza koleżanka startowała w kategorii opowiadanie, po raz kolejny odnoszącąc sukces w dziedzinie prozy. Gratulujemy!

XVIII Spotkania z Matematyką


W dniach 6–7 marca 2019 r. odbyła się XVIII edycja organizowanej przez naszą szkołę oraz Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Matematycznego sesji popularnonaukowej pt. Spotkania z Matematyką. Po raz kolejny nauczyciele, przedstawiciele świata nauki, a przede wszystkim młodzież zafascynowana matematyką mieli okazję wysłuchać ciekawych referatów poświęconych tej wspaniałej nauce.

W tym roku gośćmi specjalnymi byli: prof. Wojciech Słomczyński z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Karol Bacik, doktorant na Wydziale Matematyki Stosowanej i Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu w Cambridge. Profesor Słomczyński zaprezentował wykład o zagadkowo brzmiącym tytule: Tajemniczy Pan D’Hondt. W trakcie wykładu wyjaśniło się, że chodzi o system wyborczy, tzw. system D’Hondta, stosowany przy wyborach do Parlamentu Europejskiego. Profesor Słomczyński jest światowej sławy specjalistą od „matematyki wyborczej”. Z kolei pan Karol Bacik mówił o Matematyce w czasach Facebooka. Pokazał, jak za pomocą narzędzi matematycznych można obrazować i analizować sieci połączeń między znajomymi z Facebooka. Pan Karol Bacik jest naszym absolwentem oraz absolwentem Imperial College w Londynie.

Jak co roku swoje referaty prezentowali uczniowie różnych szkół naszego regionu. Mieliśmy okazję wysłuchać uczniów I LO im. M. Kopernika w Katowicach, I LO im. L. Kruczkowskiego w Tychach, II LO im. M. Konopnickiej w Katowicach, III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach, SP nr 35 w Katowicach oraz oczywiście naszej szkoły. Najwybitniejsi uczniowie naszego liceum zostali ponownie wyróżnieni nagrodą im. Profesora Teodora Paliczki. W tym roku laureatem został uczeń klasy trzeciej – Paweł Moćko – ze względu na swoje imponujące osiągnięcia w dziedzinie matematyki, w tym tytuł laureata LXIX Olimpiady Matematycznej.

Całe wydarzenie umiliły nam dodatkowo koncerty w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Certyfikowana współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym


Projekt wymiany studenckiej AIESEC, który nasza szkoła zrealizowała w styczniu 2019 r. poprzez goszczenie dwóch studentek z Algierii i z Włoch, prowadzących zajęcia z języka angielskiego, został uhonorowany oficjalnym certyfikatem, który potwierdza naszą współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym, a tym samym przypomina nam o wspaniałym czasie wymiany doświadczeń kulturowych na zajęciach językowych. Radość wspólnych dyskusji, zabawy, a przede wszystkim nauki pozostanie na długo w pamięci, a to z kolei zachęca do przystąpienia do kolejnej edycji projektu AIESEC. Czekamy z niecierpliwością.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w VIII LO


Na dwa sposoby uczciliśmy bohaterów niepodległościowego podziemia w naszej szkole. Od 25 II 2019 r. na III piętrze dostępna była wystawa poświęcona najwybitniejszym postaciom antykomunistycznej partyzantki. Z portretów spoglądali na nas m.in.: mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”, mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszko”, rtm. Witold Pilecki, sanitariuszka Danuta Siedzik „Inka”.

Drugi punkt obchodów święta wybrzmiał 1 marca, wtedy to Radio Pik wyemitowało cztery piosenki z płyty Panny Wyklęte.