Szlachetna Paczka


Nasze liceum już po raz piąty wzięło udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”. Dzięki darom uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły 7 grudnia 2018 r., przez cały dzień, wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu przygotowywali paczki dla wybranej rodziny. Paczek było aż 29.

Podczas finału „Szlachetnej Paczki” wzruszenie obdarowanej przez nas rodziny było ogromne. Oprócz kierowanych do nas podziękowań i wyrazów radości cała rodzina życzyła wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz pracownikom szkoły zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia – i by ten sygnał dobra, jaki otrzymali od szkoły, wrócił do każdego darczyńcy podwójnie!

Zwyciężczyni eCOPaki


Z radością informujemy, że nasza uczennica, Zuzanna Musioł, zajęła pierwsze miejsce w konkursie plastycznym zorganizowanym z okazji Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów katowickich szkół, tematem przewodnim było pokazanie przemian zachodzących w mieście i nawiązanie do hasła „Black to Green”.

Zuzanna zajęła pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. W związku z wygraną została zaproszona na uroczystą galę 11 grudnia 2018 r., podczas której laureaci konkursu osobiście wręczyli swoje prace zagranicznym delegatom. Praca Zuzanny powędrowała do Norwegii.

Serdecznie gratulujemy!

„Aby ziemia mogła znowu oddychać” – Europejskie Spotkanie Młodych PILGRIM w Katowicach


Tydzień przed rozpoczęciem Szczytu Klimatycznego Organizacji Narodów Zjednoczonych COP24 do Katowic przyjechali młodzi ludzie z 7 europejskich krajów: Austrii, Czech, Rumunii, Ukrainy, Słowacji, Węgier i Polski, by wyrazić swoją troskę i odpowiedzialność za Ziemię. Reprezentowali oni różne instytucje związane z Międzynarodową Siecią Pedagogiczną PILGRIM, do której należy również VIII LO.

Spotkanie zainaugurowano w piątek, 23 listopada 2018 r. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Jego zasadniczą część stanowiły: prezentacja dokonań poszczególnych instytucji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz podpisanie przez ich przedstawicieli Manifestu proekologicznego, który został przygotowany w języku polskim, angielskim i niemieckim. Jeden z egzemplarzy otrzymał z rąk młodzieży z Czech i Ukrainy Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc z prośbą, aby przekazał jego treść polskiemu Kościołowi.

Wieczorem w krypcie katedry miała miejsce ekologiczna modlitwa o poszanowanie stworzenia. Podjęto modlitewną refleksję nad wybranymi fragmentami encykliki „Laudato si”, a następnie przedstawiciele instytucji PILGRIM wypowiedzieli przygotowane w ojczystych językach teksty modlitw.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się od proekologicznego przemarszu niemalże 250 uczestników ESM pod hasłem „Aby Ziemia mogła znowu oddychać” w towarzystwie młodzieżowej orkiestry dętej z Czechowic-Dziedzic. Uczestnicy z licznymi banerami, plakatami oraz flagami pokonali trasę sprzed Wydziału Teologicznego UŚ na katowicki Rynek do pawilonu „Dobry Klimat”. Przed nim na młodzież czekał Prezydent Miasta Katowice – pan dr Marcin Krupa w towarzystwie Wiceprezydenta – pana Mariusza Skiby oraz pana Daniela Wolnego – odpowiedzialnego z ramienia urzędu miasta za organizację Szczytu Klimatycznego COP24. Po słowach powitania wszyscy zajęli miejsca w namiocie, gdzie przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia miasta Katowice w dziedzinie ekologii oraz zapoznano młodzież z planowanymi na najbliższe lata przedsięwzięciami, mającymi na celu poprawienie jakości powietrza oraz troskę o środowisko. Na zakończenie spotkania młodzież z Austrii i Rumunii wręczyła Panu Prezydentowi egzemplarz Manifestu proekologicznego z prośbą o promowanie go w samorządzie oraz na Szczycie Klimatycznym COP24. „Obiecuję, że przekażę go mieszkańcom Katowic. A ponieważ tworzymy z innymi miastami ponad dwumilionową metropolię, to również w metropolii ten dokument znajdzie miejsce. Bardzo serdecznie dziękuję za tę wspaniałą inicjatywę” – odpowiedział Pan Prezydent.

Po zakończonym spotkaniu uczestnicy przeszli do gmachu naszej szkoły, gdzie odbywały się obrady „Młodzieżowego Szczytu Klimatycznego”. Po serdecznym przywitaniu uczestników przez panią Dyrektor Marię Dłotko rozpoczęła się pierwsza część Szczytu – głos zabrali uczniowie europejskich szkół podstawowych i gimnazjalnych, przedstawiając ciekawe inicjatywy podejmowane w ramach zrównoważonego rozwoju. W drugiej części spotkania uczestnicy przenieśli się do Europejskiego Parlamentu Uczniowskiego, który stworzyli uczniowie szkół licealnych. Reprezentanci kilkunastu szkół zabierali głos, przedstawiając najpierw sytuację ekologiczną w ich otoczeniu, a następnie proponowali konkretne działania, do których zobowiązują się na okres jednego roku.

Uczeń naszej szkoły – Paweł Müller – zwrócił uwagę, że największym problemem, z jakim się borykamy na Śląsku, jest zanieczyszczone powietrze oraz często pojawiający się smog, zwłaszcza zimą. Drugim problemem są śmieci.

„Na Śląsku istnieje wiele tzw. terenów niekorzystnie przekształconych, będących spadkiem po wieloletniej intensywnej działalności przemysłowej i wydobywczej, a które ponownie stają się miejscem prowadzenia rabunkowej gospodarki, tym razem w kontekście składowania odpadów. Wypełnia się nimi wyrobiska pokopalniane, byłe żwirownie, cegielnie czy huty. Śmieci nierzadko przywożone są do nas z krajów Europy Zachodniej. Odpady często są niewiadomego pochodzenia i zagrażają życiu oraz zdrowiu ludzi. Niestety są też śmieci, które sami produkujemy. Wśród nich są tony plastiku. Tłumacząc książkę »Dzieci, los Ziemi leży w Waszych rękach«, dowiedzieliśmy się, że produkty z plastiku rozkładają się od 100 do 1000 lat” – dodał.

Dlatego uczniowie i pracownicy VIII LO chcą podjąć konkretne działanie, mające na celu ograniczenie zużycia plastiku – przez najbliższy rok podczas szkolnych uroczystości nie będą używane plastikowe talerze, kubki i sztućce. Zostaną one zastąpione produktami biodegradowalnymi, np. z płatków owsianych.

Trzecią część obrad Szczytu Klimatycznego Młodych stanowiła dyskusja panelowa, w której wzięli udział studenci z europejskich uniwersytetów. W roli ekspertów wystąpili: pan dr Johann Hisch – założyciel oraz dyrektor Międzynarodowej Sieci Pedagogicznej PILGRIM; pan dr Dariusz Grzybek – Rektor Wyższej Szkoły Uni-Terra w Poznaniu oraz Prezydent PILGRIM w Polsce; pani dr hab. Ewa Szadzińska – Dyrektor Instytutu Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego; ks. dr Witold Kania – adiunkt w Zakładzie Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; pan mgr Michael Holzwieser – przedstawiciel „zielonej pedagogiki” z Wyższej Szkoły Pedagogiki Agrarnej i Środowiskowej w Wiedniu – HAUP. Dyskusję poprowadził pan dr Piotr Kubiak – Kierownik Zakładu Zrównoważonego Rozwoju i Duchowości PILGRIM na Kościelnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Wiedniu Krems oraz koordynator PILGRIM w Polsce.

Po dyskusji panelowej młodzież z Polski i Węgier przekazała Manifest proekologiczny na ręce pana dr. Johanna Hischa – założyciela i dyrektora PILGRIM – z prośbą o propagowanie go wśród pedagogów.

Uczniowie VIII Liceum prowadzili konferansjerkę w dwóch językach: polskim i niemieckim, oraz przygotowali wspaniały program artystyczny, który ubogacił i ożywił obrady młodzieży. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem, który podano na biodegradowalnych naczyniach z otrąb pszennych – można je z powodzeniem zjeść.

Następnie młodzież udała się do Kopalni Guido w Zabrzu, gdzie 170 m pod ziemią przeżyła Eucharystię, której przewodniczył Ksiądz Biskup Marek Szkudło. W swojej homilii nawiązał do uroczystości Chrystusa Króla oraz troski o stworzony świat.

Ostatnim punktem programu dnia było spotkanie integracyjne w sali „Gościa Niedzielnego”.

Rozstrzygnięcie konkursu RECENZJA na 100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI


Jury ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół średnich na recenzję filmu o wartościach patriotycznych RECENZJA na 100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI, zorganizowanego przez VIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach pod honorowym patronatem katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i programu promocji miasta „Katowice dla odmiany”, I miejsce przyznało Klaudii Zasadzie z I LO im. Feliksa Fabianiego w Radomsku, autorce brawurowej recenzji Wołynia W. Smarzowskiego, napisanej pod kierunkiem p. Anny Pędziwiatr. II miejsce w konkursie zajęła Alicja Jaskuła z III LO im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (rec. Miasta 44 w reż. J. Komasy, nauczyciel prowadzący: p. Joanna Zienkiewicz). III miejsce przypadło Maciejowi Kujawskiemu z III LO im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie, który pod opieką p. Moniki Sarad napisał recenzję filmu Katyń A. Wajdy. Wyróżnieniem uhonorowano Martynę Bujok z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich, autorkę recenzji Pianisty R. Polańskiego, napisanej pod kierunkiem p. Kseni Hadryan.

Na konkurs wpłynęło 17 prac ze szkół średnich z całej Polski (alfabetycznie: Białystok, Katowice, Milówka, Radomsko, Siemianowice Śląskie, Szczecin, Września, Zielona Góra). Do napisania recenzji zainspirowało uczestników siedem tytułów z regulaminowej dwudziestki – największym zainteresowaniem cieszył się Pianista R. Polańskiego (4 prace). Po trzy osoby mierzyły się z Katyniem A. Wajdy i z Baczyńskim K. Piwowarskiego, po dwie – z: Miastem 44 J. Komasy, Wołyniem W. Smarzowskiego i Dywizjonem 303 D. Delicia, zaś jeden z uczestników skonfrontował się z Generałem Nilem R. Bugajskiego.

Nagrody rzeczowe, ufundowane przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” i Radę Rodziców VIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach, zostały przesłane laureatom konkursu pocztą.

Nowe szanse, nowe możliwości


5 grudnia 2018 roku to data, która na trwale zapisze się w historii naszej szkoły. Tego dnia doszło do podpisania umowy o współpracy VIII LO w Katowicach z Uniwersytetem Śląskim. Tym sposobem utrzymywane od lat z obustronną korzyścią relacje przybrały wymiar formalny.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego swój podpis pod umową złożył dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Karol Kołodziej, ze strony VIII LO pani dyrektor Maria Dłotko.

Wyjątkową uroczystość uświetnił inspirujący wykład dr. hab. nauk fizycznych i medycznych prof. UŚ Armanda Cholewki „Zobaczyć temperaturę”.

Jako uczniowie i pracownicy naszego liceum żywimy spore nadzieje związane z nowymi perspektywami, które otwiera oficjalna formuła współpracy z ważnym i cenionym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym.

 

Mistrzowskie recytacje wierszy Herberta


W 2018 roku Wojewódzki Konkurs Recytatorski pod patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich odbył się 28 listopada w Siemianowicach Śląskich, w Zespole Szkół Cogito. Wiersze Zbigniewa Herberta recytowało prawie czterdziestu uczestników z 23 szkół regionu, potwierdzając, że poezja Zbigniewa Herberta wciąż cieszy się zainteresowaniem młodych ludzi. Reprezentacja naszej szkoły została wyłoniona po zaciętej rywalizacji, jaka miała miejsce podczas eliminacji szkolnych. Decyzja szkolnej komisji kwalifikacyjnej okazała się szczęśliwa. Nasi uczniowie odnieśli sukces. W kategorii szkół średnich Dorota Suchoń została laureatką trzeciego miejsca, a Oskar Bełza otrzymał wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!

Z SKS-u do AZS-u


Już trzeci raz nasza szkoła bierze udział w rozgrywkach organizowanych przez uczelniany Akademicki Związek Sportowy. Na poziomie województwa śląskiego zawody organizowane są w Katowicach. Celem tych eliminacji jest wyłonienie najlepszych szkół do rozgrywek szczebla centralnego.
W tym roku braliśmy udział w turniejach piłki halowej-VI miejsce, koszykówki chłopców-III miejsce, tenisa stołowego chłopców-I miejsce, siatkówki dziewcząt-II miejsce i siatkówki chłopców-IV miejsce.
W finale, który odbył się w Warszawie, drużyna chłopców tenisa stołowego zajęła II miejsce.

Lekcja języka polskiego dla gości z Ukrainy


23 listopada 2018 r. odwiedziła VIII LO grupa delegatów przybyłych na Europejskie Spotkanie Młodych – PILGRIM. Tworzyli ją uczniowie Gimnazjum Katolickiego Szeptyckich we Lwowie (Школа-гімнзія Шептицьких) oraz Gimnazjum Katolickiego pw. św. Bazylego Wielkiego w Stanisławowie (Католицька загальноосвітня школа-гімнзія св. Василія Великого). Rozumiejący język polski goście z Ukrainy uczestniczyli w specjalnie przygotowanej dla nich lekcji na temat wpływu języków słowiańskich na polszczyznę – ze szczególnym uwzględnieniem ukrainizmów. Przeprowadził ją nauczyciel naszej szkoły, pan Mariusz Solecki.

Mikołajki na sportowo


Mikołajki na sportowo w odbyły się 22 listopada 2018 r. w hali MOSiR Kolejarz.

Licznie zgromadzona publiczność głośno dopingowała swoje zespoły w piłce nożnej, piłce ręcznej i
siatkówce. Rywalizacja gier zespołowych klas pierwszych i drugich zakończyła się remisem 3 do 3. W rozgrywkach w szachach zwyciężyli reprezentanci szkoły.

Na zakończenie imprezy uczestnicy otrzymali od Mikołaja nagrody.
Dziękujemy uczestnikom, organizatorom i kibicom za wspólną zabawę.