Laureaci konkursu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej


Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie „Podejmij z nami wyzwanie czytelnicze”, organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Józefa Lompy w Katowicach. Tegoroczna edycja konkursu odbywała się pod hasłem „Książka z kubkiem herbaty – czytamy i polecamy”. Zadanie konkursowe polegało na przeczytaniu przynajmniej jednej książki, którą można było powiązać z podanym na blogu hasłem, oraz zarekomendowanie jej poprzez krótki tekst lub spot reklamowy. W trzeciej edycji konkursu wzięło udział 132 uczestników z całego województwa, którzy przygotowali ponad 600 recenzji. Wśród laureatów konkursu znalazło się aż troje naszych uczniów: Anna Krzemień została laureatką listopada, Bartek Kisiel – laureatem marca, a ostatniej już, majowej edycji – Anna Michalik. Podsumowując: tegoroczna edycja konkursu miała pięć odsłon, z czego w trzech autorami najlepszych tekstów okazali się uczniowie naszej szkoły!

„Zwolnieni z Teorii”


VIII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach zostało wyróżnione w ogólnopolskim Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości.
W roku szkolnym 2017/18 ponad 8 tysięcy uczniów z 900 szkół średnich zainicjowało swoje projekty. W efekcie w całej Polsce zostało zrealizowanych prawie 300 projektów. Patronat medialny objął dziennik Rzeczpospolita, a Partnerami Rankingu są Google i Allegro.

 

Ranking Zwolnieni z teorii pdf

„Dobry Start” dla ucznia


„Dobry Start” dla ucznia

01-06-2018

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że  gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne
i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

Wyprawka szkolna w liczbach

Wyprawka szkolna trafi do 4 mln 600 tys. dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.


źródło: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9987,dobry-start-dla-ucznia.html

https://men.gov.pl/strony/46-mln-uczniow-zostanie-objetych-programem-dobry-start.html