Wspomnienie o Pani dr Krystynie Skórnik


23 września tego roku dotarła do nas niezwykle smutna wiadomość o śmierci Pani dr Krystyny Skórnik.

Nauczanie w naszej szkole rozpoczęła w maju 1989 r. na zasadzie zastępstwa, na okres dwóch miesięcy, za nieobecnego nauczyciela matematyki, pozostała do roku 2014. W osobie Pani dr Krystyny Skórnik odszedł człowiek zasłużony dla śląskiej matematyki, dla nauki, dydaktyki, dla Polskiego Towarzystwa Matematycznego i dla naszej szkoły, w której historii swoją piękną kartę zapisała Pani doktor.

Jej odejście pozostawi puste miejsce, trudne do wypełnienia w sercach rodziny, najbliższych, ale również uczniów, wychowanków i współpracowników.

O rodzinie mówiła wiele z ogromną miłością – była dumna ze swoich dzieci i wnuków. Do końca ufała w opiekę wcześniej zmarłego męża, który tam z wysokości miał nad nią czuwać.

Przez uczniów i wychowanków zawsze będzie wspominana z ciepłem i życzliwością, bo sama tak ich wspominała, z zainteresowaniem śledząc ich losy, ciesząc się ich życiowymi i zawodowymi sukcesami. Była z nimi i dla nich nie tylko na lekcji i w szkole, zapraszała do siebie na klasowe ognisko i grilla. Powierzonych sobie młodych ludzi traktowała poważnie, z dużą serdecznością i poczuciem odpowiedzialności. W ten sposób zyskiwała ich sympatię i szacunek.

Z pewnością zapamiętamy Panią Krystynę  Skórnik  jako osobę, która nie powiedziała nigdy złego słowa o drugim człowieku. To przejaw wielkiej klasy i formatu, który we współczesnym świecie, niestety, należy już do rzadkości.
W tym świecie, w którym, jak to poetycko zdiagnozowała Wisława Szymborska „żyjemy dłużej, ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami”, Pani Krystyna żyła właśnie „dokładnie” i „długimi zdaniami”. Widać to było w jej życiu, pracy i relacjach z ludźmi. Wszystko tu musiało być na najwyższym poziomie staranności, odpowiedzialności i uczciwości, nie pozostawiając miejsca
na miernotę i bylejakość.

Człowieka z przypisaną mu godnością szanowała i podziwiała we wszystkich, z którymi zetknął ją los- w światowej sławy profesorach matematyki, w zdolniejszych i mniej zdolnych studentach, obdarzonych „matematyczną” iskrą bożą i pozbawionych jej uczniach liceum- bo w człowieku to człowiek był dla niej najważniejszy.

W ciężkim doświadczeniu choroby Pani Krystyna nie skupiała się wyłącznie na sobie i swych dolegliwościach, była ciekawa tego, co słychać u innych, co nowego w naszej szkole, którą w życzliwej pamięci do końca zachowała.

W tym „zbiorze zadań” zwanym życiem Pani doktor Krystyna Skórnik stanęła twarzą w twarz z ostatnią niewiadomą,rozwiązała już ostatnie ziemskie zadanie. Reszta nie jest milczeniem, reszta należy do nas, bo „nikt nie umiera na ziemi, dopóki żyje w sercach tych, którzy zostali”.

 

 

Droga naukowa i zawodowa dr Krystyny Skórnik
Studia matematyczne odbyła w latach 1957 – 1961 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach, uzyskując stopień magistra matematyki. Pracę magisterską nt. „Podstawy analizy matematycznej w przestrzeni Banacha” napisała pod kierunkiem prof. dra hab. Mieczysława Kucharzewskiego. Stopień naukowy doktora nauk matematycznych został jej nadany 20 stycznia 1971 r. przez Radę Naukową Wydziału Mat. – Fiz. – Chem. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na podstawie rozprawy nt. „Dystrybucje periodyczne zredukowane”, której promotorem był członek rzeczywisty PAN, prof. dr hab. Jan Mikusiński.
W latach 1961-1968 pracowała jako asystent, a następnie st. asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach, przechodząc stamtąd do powstałego
w 1968 r. Uniwersytetu Śl., gdzie pracowała do 30 września 1970 r. Dnia 1 października 1970 r. została zatrudniona w katowickim Oddziale IM PAN.

Przez długi czas pełniła funkcję prezesa GO PTM, walnie przyczyniając się do rozwoju śląskiej matematyki.

W uznaniu za wkład pracy z uczniem zdolnym, rozbudzenie zainteresowań uczniów oraz zachęcenie ich do podjęcia dodatkowego trudu w pogłębianiu umiejętności i wiedzy matematycznej, za wyedukowanie finalistów Olimpiady Matematycznej została odznaczona:

  • Medalem 50-lecia Olimpiady Matematycznej.
  • Medalem Komisji Edukacji Narodowej (na wniosek dyrekcji VIII LO
    w Katowicach).
  • Medalem 60-lecia Olimpiady Matematycznej.

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego


Dyrektor szkoły Maria Dłotko w uroczystym wystąpieniu zainaugurowała nowy rok szkolny 2017/2018 w VIII Liceum  Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie