Zasady rekrutacji po szkole podstawowej


VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Katowicach

Rok szkolny 2021/2022