W przyszłość z VIII LO


Drogi Gimnazjalisto!

Jeżeli w przyszłość, to tylko z VIII LO!

Oferta odpowiadająca wymogom współczesności i przyszłości, skuteczna edukacyjna odpowiedź na zapotrzebowanie wyższych uczelni, a w konsekwencji rynku pracy (kierunki zamawiane, poszukiwane zawody) – pomoc młodym ludziom realnie i perspektywicznie spoglądającym na życie – oto dewiza i priorytet naszej szkoły.

Idąc z duchem czasu, zapewniamy naszym uczniom solidną podbudowę intelektualną pozwalającą im znaleźć swoje miejsce na takich kierunkach studiów (w renomowanych uczelniach w kraju i coraz częściej za granicą), które gwarantują najwyższy poziom nauczania, gruntowną wiedzę, wszechstronny rozwój oraz zdobycie dobrej pracy w zakładach i firmach cieszących się uznaną marką. W dobie nowych technologii stawiamy na nauczanie przedmiotów ścisłych. Dzięki stałej współpracy z Uniwersytetem Śląskim i Polskim Towarzystwem Matematycznym oraz organizacji zakrojonych na szeroką skalę cyklicznych przedsięwzięć, takich jak „Spotkania z Matematyką” i „Dni Fizyki”, nasza szkoła skutecznie pretenduje do miana głównego w regionie ośrodka edukacji matematyczno-fizyczno-informatycznej. Sprzyja temu również podpisane w roku szkolnym 2015/2016 porozumienie z Politechniką Śląską, na mocy którego mamy status liceum akademickiego.

  • zdawalność egzaminu maturalnego – 100%,
  • najwyższy wskaźnik EWD wśród katowickich liceów na podstawie wyników egzaminu maturalnego z matematyki w latach 2015 – 2017,
  • trzeci w regionie średni wynik egzaminu z matematyki – 88% (na podstawie zestawienia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uwzględniającego wyniki egzaminu maturalnego w 577 szkołach województwa śląskiego)

 

to czyni nas niekwestionowanym liderem na rynku edukacyjnym regionu.

 

Wysoki poziom nauczania języków obcych (w tym klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem niemieckim) oraz duży wybór rozszerzeń we wszystkich klasach otwierają przed naszymi uczniami szerokie możliwości decydowania o przyszłym wyborze uczelni i kierunku studiów.

Szkoła uzyskała prawo do przeprowadzenia w klasach dwujęzycznych bezpłatnego egzaminu DSD II (Deutsches Sprachdiplom II). Posiadanie tego dyplomu umożliwia studiowanie na każdym kierunku w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego.