Ubezpieczenie uczniów


Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolne.

Umowa w tym zakresie może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Dotyczy to zarówno nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i imprez oraz wycieczek szkolnych w kraju.

Rada Rodziców nie zawiera polisy grupowej i nie zbiera pieniędzy na składki za ubezpieczenie.

Uwaga: Uczniowie, którzy biorą udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej, są zobowiązani do zawarcia umowy o ubezpieczenie NNW zagraniczne i kosztów leczenia.