Sprawdzian predyspozycji językowych


Test predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej w rekrutacji uzupełniającej odbędzie się 6.08.2021 r. o godz. 9.00. Czas trwania testu: 45 minut.

Test predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej