Podręczniki 2B


Klasa 2b
L.P. PRZEDMIOT NAZWA PROGRAMU POZIOM (P/R) PODRĘCZNIK UWAGI
1. JĘZYK POLSKI Z. Starownik i inni, Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. P E. Paczoska, J. Kopciński, Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. Podręcznik dla kl. II. Cz. 1, 2. Wyd. Stentor
2. JĘZYK ANGIELSKI Program nauczania języka angielskiego jako pierwszego języka obcego. Kurs kontynuacyjny. Przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. IV etap edukacyjny. Program A. P/R M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler, H. Mrozowska, Repetytorium maturalne. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom rozszerzony. Wyd. Pearson Longman.M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler, H. Mrozowska, Repetytorium maturalne. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy. Wyd. Pearson Longman.

J. Dooley, V. Evans, GRAMMARWAY 4, Express Publishing

Wybór podręcznika uzależniony jest od poziomu grupy.
3. JĘZYK NIEMIECKI Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym i  technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących na poziomie IV.I P K.Łuniewska, Z.Wąsik, W.Tworek Alles klar Zakres podstawowy. Wyd. WSiP
4. JĘZYK ROSYJSKI „Wot i my” – program dla szkół ponadgimnazjalnych, liceów. P Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec, Wot i my
5. HISTORIA B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak, Historia. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. R B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak, Historia. Historia najnowsza. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Cz. 1 i 2. Seria: Odkrywamy na nowo. Wyd. Operon 456/2012
6. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Anna Roszak, Małgorzata Szymczak, Historia i społeczeństwo. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. P
Adam Balicki, Przedmiot uzupełniający.Historia i społeczeństwo.

Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Podręcznik.

Seria: Odkrywamy na nowo.

Wydawnictwo Operon

Bogumiła Burda, Anna Roszak,

Małgorzata Szymczak, Przedmiot

uzupełniający. Historia i społeczeństwo.

Europa i świat. Podręcznik.

Seria: Odkrywamy na nowo.

Wydawnictwo Operon

Adam Balicki
665/2013665/2/2014
7. MATEMATYKA M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, Matematyka. Program nauczania w liceach i technikach. Zakres podstawowy i rozszerzony P/R M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2. Wyd. Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro;  M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2. Wyd. Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro nr dopuszczenia MEN 563/2/2013
8. FIZYKA Zuzanna i Stanisław Suwaldowie, Program nauczania fizyki w szkole ponadgimnazjalnej. Zrozumieć fizykę. R Marcin Braun, Krzysztof Byczuk, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Elżbieta Wojtowicz, Zrozumieć fizykę . Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Wyd. Nowa Era
9. BIOLOGIA Jolanta Holeczek, Biologia. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. R Dawid Kaczmarek, Marek Pengal, Biologia. Zakres rozszerzony. Seria „Odkrywamy na nowo”. Wyd. Operon
10. CHEMIA Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazlo, To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego  i technikum R Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska, To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony. Wyd. Operon
11. GEOGRAFIA Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński, Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii R Roman Malarz, Marek Więckowski, T. Rachwał. Oblicza geografii , Zakres rozszerzony. Wyd. Nowa Era. Karty pracy ucznia – Oblicza geografii.
12. PRZYRODA Ewa Jakubowska, Marek Kaczmarzyk,Janusz Mrzigod Ewa Maria Tuz, Przyroda. Program nauczania przedmiotu uzupełniającego dla szkół ponadgimnazjalnych P Mirosław Galikowski, Romuald Hassa Przyroda. Wyd. Nowa Era
13. WYCHOWANIE FIZYCZNE „Aktywny przez całe życie”. Program wychowania fizycznego dla IV etapu edukacyjnego. Oprac. B. Adamek, M. Adamek, J. Burzyński, P. Żarnowiecki P _____
14. RELIGIA Świadek Chrystusa. Program nauczania religii w szkole ponadgimnazjalnej. P _____
15. ETYKA Etyka. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum P J. Kapiszewski, P. Kłodziński -Etyka
16. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych P _____