Podręczniki 2A


Klasa 2a
L.P. PRZEDMIOT NAZWA PROGRAMU POZIOM (P/R) PODRĘCZNIK UWAGI
1. JĘZYK POLSKI Z. Starownik i inni, Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. P J. Kopciński, Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. Podręcznik dla kl. III. Wyd. Stentor
2. JĘZYK ANGIELSKI M. Kłos, A. Sikorzyńska, B. Czarnecka – Cicha Program nauczania języka angielskiego P/R Matura Focus 2 (pre-intermediate)English File 3rd Edition (intermediate) OUP.

Repetytorium maturalne. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy.

Wybór podręcznika uzależniony jest od poziomu grupy.
3. JĘZYK NIEMIECKI Ewa Ciemnicka – Kompleksowy program nauczania języka niemieckiego dla czterech etapów edukacyjnych w oparciu o nową podstawę programową. Szkoły ponadgimnazjalne R Anni Fischer-Mitziviris, Sylvia Janke-Papanikolaou, AusBlick 2, Wyd. Hueber Verlag
4. HISTORIA B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak, Historia. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. R B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak, Historia. Historia najnowsza. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Cz. 1 i 2. Seria: Odkrywamy na nowo. Wyd. Operon 456/2012
5. MATEMATYKA M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, Matematyka. Program nauczania w liceach i technikach. Zakres podstawowy i rozszerzony P/R M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2. Wyd. Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro;  M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2. Wyd. Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro nr dopuszczenia MEN 563/2/2013
6. FIZYKA Zuzanna i Stanisław Suwaldowie, Program nauczania fizyki w szkole ponadgimnazjalnej. Zrozumieć fizykę. R Marcin Braun, Krzysztof Byczuk, Agnieszka Seweryn-Byczuk, Elżbieta Wojtowicz, Zrozumieć fizykę . Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Wyd. Nowa Era
7. BIOLOGIA Jolanta Holeczek, Biologia. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. R Dawid Kaczmarek, Marek Pengal, Biologia. Zakres rozszerzony. Seria „Odkrywamy na nowo”. Wyd. Operon
8. CHEMIA Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazlo, To jest chemia. Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego  i technikum R Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska, To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony. Wyd. Operon
9. GEOGRAFIA Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński, Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Oblicza geografii R Roman Malarz, Marek Więckowski, T. Rachwał. Oblicza geografii , Zakres rozszerzony. Wyd. Nowa Era. Karty pracy ucznia – Oblicza geografii.
10. WYCHOWANIE FIZYCZNE „Aktywny przez całe życie”. Program wychowania fizycznego dla IV etapu edukacyjnego. Oprac. B. Adamek, M. Adamek, J. Burzyński, P. Żarnowiecki P _____
11. RELIGIA Świadek Chrystusa. Program nauczania religii w szkole ponadgimnazjalnej. P _____
12. ETYKA Etyka. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum P J. Kapiszewski, P. Kłodziński -Etyka
13. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych P _____