Podręczniki 1C1


Klasa 1c1
L.P. PRZEDMIOT NAZWA PROGRAMU POZIOM (P/R) PODRĘCZNIK NR DOPUSZCZENIA MEN UWAGI
1. JĘZYK POLSKI Z. Starownik i inni, Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. P K. Mrowcewicz, Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. Podręcznik dla kl. I. Cz. 1, 2. Wyd. Stentor 498/1/2012/2015498/2/2012/2015
2. JĘZYK ANGIELSKI M. Kłos, A. Sikorzyńska, B. Czarnecka – Cicha Program nauczania języka angielskiego P Podręcznik zostanie dostosowany do poziomu grupy.
3. JĘZYK NIEMIECKI Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym i  technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących na poziomie IV.I P Podręcznik zostanie dostosowany do poziomu grupy.
4. JĘZYK ROSYJSKI „Wot i my” – program dla szkół ponadgimnazjalnych, liceów. P Dialog. Język rosyjski 1. Podręcznik z ćwiczeniami do szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. WSiP. 462/1/2012
5. HISTORIA B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak, Historia. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. P B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak, Historia. Historia najnowsza. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Cz. 1 i 2. Seria: Odkrywamy na nowo. Wyd. Operon 456/2012
6. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I. Malinowska, D. Ura, U. Urban, Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w liceum. Zakres podstawowy. P K. Fic, M. Fic, L. Krzyżanowski, Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Zakres podstawowy. Wyd. SOP Oświatowiec Toruń 615/2012
7. WIEDZA O KULTURZE A. Prochyra, Wiedza o kulturze. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. P Monika Bokiniec i inni, Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum, Wyd. Nowa Era 449/2012
8. MATEMATYKA M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, Matematyka. Program nauczania w liceach i technikach. Zakres podstawowy i rozszerzony P/R M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1. Wyd. Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro;  M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1. Wyd. Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro 563/1/2012
9. FIZYKA M. Braun, W. Śliwa, Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. P M. Braun, W. Śliwa, Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era 447/2012
10. BIOLOGIA B. Jakubik, R. Szymańska, Biologia. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. P B. Jakubik, R. Szymańska, Biologia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Seria: Odkrywamy na nowo. Wyd. Operon 436/2012
11. CHEMIA I. Maciejowska, A. Warchoł, Program nauczania chemii w szkole ponadgimnazjalnej na poziomie podstawowym. P I. Maciejowska, A. Warchoł, Świat chemii. Wyd. Zamkor 535/2012
12. GEOGRAFIA E. M. Tuz, Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii. P Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Oblicza geografii. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era. Karty pracy ucznia – „Oblicza geografii” 433/2012
13. INFORMATYKA A. Gawełek, Informatyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. P A. Gawełek, Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Seria: Odkrywamy na nowo. Wyd. Operon. 452/2012
14. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA M. Borowiecki, Z. Pytasz, E. Rygała, Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy P M. Borowiecki, Z. Pytasz, E. Rygała, Edukacja dla bezpieczeństwa „BEZ PANIKI!”. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoła ponadgimnazjalna. Wyd. Szkolne PWN 422/2012
15. PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI M. Niesłuchowski, Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Krok w przedsiębiorczość P Z. Makieła, T. Rachwał, Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Nowa Era 467/2012
16. WYCHOWANIE FIZYCZNE „Aktywny przez całe życie”. Program wychowania fizycznego dla IV etapu edukacyjnego. Oprac. B. Adamek, M. Adamek, J. Burzyński, P. Żarnowiecki P _____
17. RELIGIA Świadek Chrystusa. Program nauczania religii w szkole ponadgimnazjalnej. P _____
18. ETYKA Etyka. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum P J. Kapiszewski, P. Kłodziński -Etyka 408/2011
19. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych P _____