Podręczniki 1B


Klasa 1b
L.P. PRZEDMIOT NAZWA PROGRAMU POZIOM (P/R) PODRĘCZNIK NR DOPUSZCZENIA MEN UWAGI
1. JĘZYK POLSKI Z. Starownik i inni, Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. P K. Mrowcewicz, Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. Podręcznik dla kl. I. Cz. 1, 2. Wyd. Stentor 498/1/2012/2015498/2/2012/2015
2. JĘZYK ANGIELSKI Program nauczania języka angielskiego jaki pierwszego języka obcego. Kurs kontynuacyjny. Przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. IV etap edukacyjny. Program A. P/R M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler, H. Mrozowska, Repetytorium maturalne. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom rozszerzony. Wyd. Pearson Longman.M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler, H. Mrozowska, Repetytorium maturalne. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy. Wyd. Pearson Longman. Wybór  podręcznika uzależniony jest od poziomu grupy.
3. JĘZYK NIEMIECKI Krystyna Łuniewska, Urszula Tworek, Zofia Wąsik Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym i  technikum. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących na poziomie IV.I P Podręcznik zostanie dostosowany do poziomu grupy.
4. JĘZYK ROSYJSKI „Wot i my” – program dla szkół ponadgimnazjalnych, liceów. P Dialog. Język rosyjski 1. Podręcznik z ćwiczeniami do szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. WSiP. 462/1/2012
5. HISTORIA B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak, Historia. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. P B. Burda, B. Halczak, R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak, Historia. Historia najnowsza. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Cz. 1 i 2. Seria: Odkrywamy na nowo. Wyd. Operon 456/2012
6. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I. Malinowska, D. Ura, U. Urban, Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w liceum. Zakres podstawowy. P K. Fic, M. Fic, L. Krzyżanowski, Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Zakres podstawowy. Wyd. SOP Oświatowiec Toruń 615/2012
7. WIEDZA O KULTURZE A. Prochyra, Wiedza o kulturze. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. P Monika Bokiniec i inni, Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum, Wyd. Nowa Era 449/2012
8. MATEMATYKA M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, Matematyka. Program nauczania w liceach i technikach. Zakres podstawowy i rozszerzony P/R M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1. Wyd. Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro;  M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1. Wyd. Oficyna Edukacyjna* Krzysztof Pazdro 563/1/2012
9. FIZYKA M. Braun, W. Śliwa, Program nauczania fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. P M. Braun, W. Śliwa, Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era 447/2012
10. BIOLOGIA B. Jakubik, R. Szymańska, Biologia. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. P B. Jakubik, R. Szymańska, Biologia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Seria: Odkrywamy na nowo. Wyd. Operon 436/2012
11. CHEMIA I. Maciejowska, A. Warchoł, Program nauczania chemii w szkole ponadgimnazjalnej na poziomie podstawowym. P I. Maciejowska, A. Warchoł, Świat chemii. Wyd. Zamkor 535/2012
12. GEOGRAFIA E. M. Tuz, Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii. P Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Oblicza geografii. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era. Karty pracy ucznia – „Oblicza geografii” 433/2012
13. INFORMATYKA A. Gawełek, Informatyka. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. P A. Gawełek, Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Seria: Odkrywamy na nowo. Wyd. Operon. 452/2012
14. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA M. Borowiecki, Z. Pytasz, E. Rygała, Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy P M. Borowiecki, Z. Pytasz, E. Rygała, Edukacja dla bezpieczeństwa „BEZ PANIKI!”. Podręcznik. Zakres podstawowy. Szkoła ponadgimnazjalna. Wyd. Szkolne PWN 422/2012
15. PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI M. Niesłuchowski, Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Krok w przedsiębiorczość P Z. Makieła, T. Rachwał, Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Nowa Era 467/2012
16. WYCHOWANIE FIZYCZNE „Aktywny przez całe życie”. Program wychowania fizycznego dla IV etapu edukacyjnego. Oprac. B. Adamek, M. Adamek, J. Burzyński, P. Żarnowiecki P _____
17. RELIGIA Świadek Chrystusa. Program nauczania religii w szkole ponadgimnazjalnej. P _____
18. ETYKA Etyka. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum P J. Kapiszewski, P. Kłodziński -Etyka 408/2011
19. WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych P _____