Pedagodzy


Dyrekcja

mgr Maria Dłotko – dyrektor
mgr Beata Latka – wicedyrektor

Język polski

mgr Marzena Małysa
dr Damian Noras
mgr Ewelina Pietrzczyk
mgr Mariusz Solecki

Język angielski

mgr Anita Chrząszcz
mgr Izabela Kornak-Zaleska
mgr Katarzyna Kwasik
mgr Tomasz Michura
mgr Urszula Minkina
mgr Elżbieta Mioduszewska-Ordon
mgr Anna Siekierka-Cieślicka
mgr Marzena Właszczuk
mgr Izabela Włudarczyk

Biologia

mgr Aleksandra Bojarska

Chemia

mgr Aleksandra Bojarska
mgr Maria Dłotko
mgr Anna Dudzińska

Informatyka

mgr Bogusław Lanuszny
mgr Adam Respondek
dr Andrzej Turski
mgr Henryk Szantula

Wychowanie fizyczne

mgr Beata Adamek
mgr Marek Adamek
mgr Jacek Burzyński
mgr Dorota Roszer
mgr Paweł Żarnowiecki

Przedsiębiorczość

mgr Beata Bienek
mgr Ewelina Pietrzczyk

Wiedza o Kulturze

mgr Marzena Małysa

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Łucja Chwastek

Pedagog szkolny

mgr Łucja Chwastek

Język niemiecki

mgr Gabriela Chodura
mgr Beata Latka
mgr Magdalena Mendera
mgr Beata Stolarczyk
mgr Brygida Szewioła-Rozlach

mgr Wolff-Kalisz Teresa

 

Język rosyjski

mgr Beata Bienek
mgr Anna Dziedzic

Historia

mgr Mariusz Bogaczyk
mgr Artur Glombik
mgr Marian Kędzior

Matematyka

dr Łukasz Dawidowski
mgr Anna Lasak
mgr Michał Rał
mgr Józef Siwy
mgr Agata Suchanek
mgr Renata Suchanek
mgr Brygida Szewioła-Rozlach (klasa dwujęzyczna)
dr Marta Walczyńska

Geografia

mgr Sara Czich

Fizyka

mgr Anna Kafel
mgr Bogusław Lanuszny
mgr Alina Turska

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr inż. Zygmunt Dygas

Wiedza o społeczeństwie

mgr Marian Kędzior

Religia

ks. dr Robert Kaczmarek
ks. Tomasz Stolarski
ks. Łukasz Zagórski

Etyka

mgr Piotr Jasiczak

Biblioteka i czytelnia

mgr Joanna Gołkowska-Radzioch
mgr Barbara Hadas-Rał