Pedagodzy


Dyrekcja

mgr Maria Dłotko – dyrektor
mgr Anna Kafel – wicedyrektor

Język polski

mgr Marzena Małysa
dr Damian Noras
mgr Ewelina Pietrzczyk
mgr Mariusz Solecki

mgr Anna Soroka-Gądzik

Język angielski

mgr Anita Chrząszcz
mgr Tomasz Michura
mgr Urszula Minkina
mgr Elżbieta Mioduszewska-Ordon

mgr Marcin Pośpiech
mgr Anna Siekierka-Cieślicka
mgr Marzena Właszczuk
mgr Izabela Włudarczyk

Biologia

mgr Aleksandra Bojarska

Chemia

mgr Maria Dłotko
mgr Anna Dudzińska

Doradca zawodowy

mgr Łucja Chwastek

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Jarosław Bloch

Edukacja regionalna

dr Łukasz Gądzik

Etyka

mgr Anna Soroka – Gądzik

Informatyka

mgr Bogusław Lanuszny
mgr Adam Respondek

mgr Beata Rutkowska

mgr Henryk Szantula

dr Andrzej Turski

Przedsiębiorczość

mgr Ewelina Pietrzczyk

Plastyka

mgr Marzena Małysa

Pedagog szkolny

mgr Łucja Chwastek

Pedagog specjalny

mgr Halina Nawara

Psycholog szkolny

mgr Teresa Smolka

Przedmioty nauczane dwujęzycznie

mgr Artur Glombik – historia w języku niemieckim

mgr Brygida Szewioła-Rozlach – matematyka w języku niemieckim

 

Język niemiecki

mgr Gabriela Chodura

mgr Barbara Kudelska
mgr Beata Latka
mgr Magdalena Mendera
mgr Beata Sobala-Stolarczyk

mgr Brygida Szewioła-Rozlach

 

Język rosyjski

mgr Beata Bienek
mgr Anna Dziedzic

 

Język hiszpański

mgr Michał Gliński

Historia

mgr Mariusz Bogaczyk

dr Łukasz Gądzik

mgr Marian Kędzior

   mgr Łukasz Minkina

Historia i teraźniejszość

dr Łukasz Gądzik

mgr Łukasz Minkina

Matematyka

dr Piotr Kalemba
mgr Anna Lasak-Mazurkiewicz
mgr Michał Rał
mgr Agata Suchanek

dr Jacek Uryga
dr Marta Walczyńska

Geografia

mgr Jarosław Bloch

mgr Sara Czich

 

Fizyka

mgr Anna Kafel
mgr Bogusław Lanuszny
mgr Alina Turska

 

Wiedza o społeczeństwie

mgr Marian Kędzior

mgr Anna Soroka-Gądzik

Wychowanie fizyczne

mgr Beata Adamek
mgr Marek Adamek
mgr Jacek Burzyński
mgr Dorota Roszer
mgr Paweł Żarnowiecki

Religia

ks. dr Robert Kaczmarek
ks. Tomasz Stolarski
ks. Artur Wyrobek

Biblioteka i czytelnia

mgr Joanna Gołkowska-Radzioch

mgr Anna Soroka-Gądzik