Ocenianie i Konferencje


Ocenianie

16 grudnia 2019
Termin podania projektu ocen za I semestr
7 stycznia 2020
Termin wystawienia ostatecznej oceny za I semestr
27 marca 2020
Termin podania projektu ocen uczniom klas III
08 kwietnia 2020
Termin wystawienia ostatecznej oceny uczniom klas III
05 czerwca 2020
Termin podania projektu ocen rocznych uczniom klas I i II
17 czerwca 2020
Termin wystawienia ostatecznej oceny końcoworocznej

Konferencje

27 stycznia 2020
Konferencja klasyfikacyjna po I semestrze
20 kwietnia 2020
Konferencja klasyfikacyjna klas III
22 czerwca 2020
Konferencja klasyfikacyjna klas I i II