Ocenianie i Konferencje


Ocenianie

22 grudnia 2017
Termin podania projektu ocen za I semestr
10 stycznia 2018
Termin wystawienia ostatecznej oceny za I semestr
09 kwietnia 2018
Termin podania projektu ocen uczniom klas III
18 kwietnia 2018
Termin wystawienia ostatecznej oceny uczniom klas III
30 maja 2018
Termin podania projektu ocen rocznych uczniom klas I i II
13 czerwca 2018
Termin wystawienia ostatecznej oceny końcoworocznej

Konferencje

15 stycznia 2018
Konferencja klasyfikacyjna po I semestrze
23 kwietnia 2018
Konferencja klasyfikacyjna klas III
18 czerwca 2018
Konferencja klasyfikacyjna klas I i II