Ocenianie i Konferencje


Ocenianie

21 grudnia 2018
Termin podania projektu ocen za I semestr
9 stycznia 2019
Termin wystawienia ostatecznej oceny za I semestr
1 kwietnia 2019
Termin podania projektu ocen uczniom klas III
10 kwietnia 2019
Termin wystawienia ostatecznej oceny uczniom klas III
30 maja 2019
Termin podania projektu ocen rocznych uczniom klas I i II
10 czerwca 2019
Termin wystawienia ostatecznej oceny końcoworocznej

Konferencje

15 stycznia 2019
Konferencja klasyfikacyjna po I semestrze
16 kwietnia 2019
Konferencja klasyfikacyjna klas III
14 czerwca 2019
Konferencja klasyfikacyjna klas I i II