Ocenianie i Konferencje


Ocenianie

17.12.2021 – termin podania informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną

22.12.2021 – termin podania projektu ocen za I semestr

11.01.2022 – termin wystawienia ostatecznej oceny za I semestr

25.03.2022 – termin podania informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną w III klasach

08.04.2022 – termin podania projektu ocen uczniom klas III

20.04.2022 – termin wystawienia ostatecznej oceny uczniom klas III

20.05.2022 – termin podania informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną

06.06.2022 – termin podania projektu ocen rocznych uczniom klas I i II

13.06.2022 – termin wystawienia ostatecznej oceny końcoworocznej

Konferencje

14.10.2021 – konferencja szkoleniowa

17.01.2022 – konferencja klasyfikacyjna po I semestrze

11–13.04.2022 – konferencje szkoleniowe

25.04.2022 – konferencja klasyfikacyjna klas III

20.06.2022 – konferencja klasyfikacyjna klas I i II

01.07.2022 – konferencja plenarna