Kalendarz roku szkolnego


Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018
Dodatkowy dzień wolny 02 listopada 2018
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2018
Dodatkowy dzień wolny 02 stycznia 2019
Ferie zimowe 11 lutego – 24 lutego 2019
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia –  23 kwietnia 2019
Zakończenie zajęć w klasach

programowo najwyższych

26 kwietnia 2019
Dodatkowy dzień wolny 02 maja 2019
Dodatkowy dzień wolny 06 maja – 09 maja 2019 (matura)
Egzamin maturalny:

część pisemna

część ustna (język polski)

część ustna (język obcy nowożytny)

 

06 maja – 23 maja 2019

09 maja – 22 maja 2019

06 maja – 25 maja 2019

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktycznych

21 czerwca 2019
Ferie letnie 22 czerwca  – 31 sierpnia  2019