Kalendarz roku szkolnego


Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022
Dodatkowy dzień wolny

31 października 2022

   
Zimowa przerwa świąteczna 23  – 31 grudnia 2022
   
Ferie zimowe 16 – 29 stycznia 2023
Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 28 kwietnia 2023
Dodatkowy dzień wolny 2, 4, 5, 8, 9, 12 maja 2023
Egzamin maturalny:

część pisemna

część ustna

 

 

Dodatkowy dzień wolny

 

4 – 23 maja 2023

10-23 maja 2023

 

 

9 czerwca 2023

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktycznych

23 czerwca 2023

 

 

Ferie letnie 24 czerwca  – 31 sierpnia 2023