Kalendarz roku szkolnego


Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2017
Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca –  3 kwietnia 2018
Zakończenie zajęć w klasach

programowo najwyższych

27 kwietnia 2018
Egzamin maturalny:

część pisemna

część ustna (język polski)

część ustna (język obcy nowożytny)

 

04 maja – 23 maja 2018

09 maja – 22 maja 2018

07 maja – 25 maja 2018

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktycznych

22 czerwca 2018
Ferie letnie 23 czerwca  – 31 sierpnia  2018