EWD


EWD

Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) – jest przyrostem wiedzy i umiejętności ucznia w wyniku danego procesu dydaktycznego. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych miernikiem EWD jest wynik egzaminu maturalnego. Centralna Komisja Egzaminacyjna powołała zespół realizujący od 2010 projekt: Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD). Wyniki badań zespołu zamieszczone są na stronie: ewd.edu.pl. Jednym ze sposobów prezentacji wyników jest wykres tzw. „ elips maturalnych”. Najkorzystniejsza dla szkoły jest lokalizacja w prawej górnej ćwiartce układu. Oznacza ona, że uczniowie danej szkoły uzyskali wysokie wyniki maturalne z jednoczesnym wysokim przyrostem wiedzy. Poniżej przedstawiamy wykres dla VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach oraz pozostałych katowickich liceów na podstawie danych o egzaminie maturalnym z matematyki w latach 2017 – 2019: