Wywiadówki i konsultacje


16 września 2019
Wywiadówki Rodziców uczniów  klas I, II i III;
o godz. 16.00 spotkanie Rodziców klas I po gimnazjum z dyrekcją
o godz. 16.45 spotkanie Rodziców klas I po podstawówce z dyrekcją
21 listopada 2019
Wywiadówki lub konsultacje (decyzja zależy od wychowawcy ) dla Rodziców uczniów klas I II i III
– spotkanie Rodziców uczniów klas III z dyrekcją : Matura 2020 (godz. 16.30)
30 stycznia 2020
Wywiadówki po I semestrze dla Rodziców uczniów klas I-III
19 marca 2020
Wywiadówki lub konsultacje (decyzja zależy od wychowawcy) dla Rodziców uczniów klas I i II;
– wywiadówki  lub konsultacje dla Rodzicówu czniów klas III i informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną