Wywiadówki i konsultacje


16.09.202 – wywiadówki Rodziców uczniów klas I, II i III;

26.11.2021 – wywiadówki lub konsultacje on-line (decyzja zależy od wychowawcy)

dla Rodziców uczniów klas I, II i III

20.01.2022 – wywiadówki po I semestrze dla Rodziców uczniów klas I-III

24.03.2022 – wywiadówki lub konsultacje on-line (decyzja zależy od wychowawcy) dla Rodziców uczniów klas I i II;

– wywiadówki lub konsultacje dla Rodziców uczniów III klas i informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną