Wywiadówki, konsultacje


14 września 2017
Wywiadówki Rodziców uczniów  klas I, II i III; o godz. 16.30 spotkanie Rodziców klas I z dyrekcją
09 listopada 2017
Wywiadówki lub konsultacje (decyzja zależy od wychowawcy ) dla Rodziców uczniów klas I II i III
– spotkanie Rodziców uczniów klas III z dyrekcją : Matura 2018 (godz. 16.30)
14 grudnia 2017
Konsultacje dla Rodziców uczniów klas I-III; informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną
18 stycznia 2018
Wywiadówki po I semestrze dla Rodziców uczniów klas I-III
22 marca 2018
Wywiadówki lub konsultacje (decyzja należy do wychowawcy) dla Rodziców uczniów klas I i II;
– wywiadówki dla klas III i informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną
17 maja 2018
Wywiadówki lub konsultacje (decyzja zależy od wychowawcy) dla Rodziców uczniów klas I i II; informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną
22 grudnia 2017
Termin podania projektu ocen za I semestr
10 stycznia 2018
Termin wystawienia ostatecznej oceny za I semestr
09 kwietnia 2018
Termin podania projektu ocen uczniom klas III
18 kwietnia 2018
Termin wystawienia ostatecznej oceny uczniom klas III
30 maja 2018
Termin podania projektu ocen rocznych uczniom klas I i II
13 czerwca 2018
Termin wystawienia ostatecznej oceny końcoworocznej
15 stycznia 2018
Konferencja klasyfikacyjna po I semestrze
23 kwietnia 2018
Konferencja klasyfikacyjna klas III
18 czerwca 2018
Konferencja klasyfikacyjna klas I i II

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 są:
2 listopada 2017r.
30 kwietnia 2018r.
2 maja 2018r.
4, 7, 8, 9 maja 2018r.(matura)
1 czerwca 2018r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2017
Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca –  3 kwietnia 2018
Zakończenie zajęć w klasach

programowo najwyższych

27 kwietnia 2018
Egzamin maturalny:

część pisemna

część ustna (język polski)

część ustna (język obcy nowożytny)

 

04 maja – 23 maja 2018

09 maja – 22 maja 2018

07 maja – 25 maja 2018

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktycznych

22 czerwca 2018
Ferie letnie 23 czerwca  – 31 sierpnia  2018