Wywiadówki, konsultacje


14 września 2017
Wywiadówki Rodziców uczniów  klas I, II i III; o godz. 16.30 spotkanie Rodziców klas I z dyrekcją
09 listopada 2017
Wywiadówki lub konsultacje (decyzja zależy od wychowawcy ) dla Rodziców uczniów klas I II i III
– spotkanie Rodziców uczniów klas III z dyrekcją : Matura 2018 (godz. 16.30)
14 grudnia 2017
Konsultacje dla Rodziców uczniów klas I-III; informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną
18 stycznia 2018
Wywiadówki po I semestrze dla Rodziców uczniów klas I-III
22 marca 2018
Wywiadówki lub konsultacje (decyzja należy do wychowawcy) dla Rodziców uczniów klas I i II;
– wywiadówki dla klas III i informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną
17 maja 2018
Wywiadówki lub konsultacje (decyzja zależy od wychowawcy) dla Rodziców uczniów klas I i II; informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną
22 grudnia 2017
Termin podania projektu ocen za I semestr
10 stycznia 2018
Termin wystawienia ostatecznej oceny za I semestr
09 kwietnia 2018
Termin podania projektu ocen uczniom klas III
18 kwietnia 2018
Termin wystawienia ostatecznej oceny uczniom klas III
30 maja 2018
Termin podania projektu ocen rocznych uczniom klas I i II
13 czerwca 2018
Termin wystawienia ostatecznej oceny końcoworocznej
15 stycznia 2018
Konferencja klasyfikacyjna po I semestrze
23 kwietnia 2018
Konferencja klasyfikacyjna klas III
18 czerwca 2018
Konferencja klasyfikacyjna klas I i II

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 są:
2 listopada 2017r.
30 kwietnia 2018r.
2 maja 2018r.
4, 7, 8, 9 maja 2018r.(matura)
1 czerwca 2018r.