Wywiadówki i konsultacje


13 września 2018
Wywiadówki Rodziców uczniów  klas I, II i III; o godz. 16.30 spotkanie Rodziców klas I z dyrekcją
08 listopada 2018
Wywiadówki lub konsultacje (decyzja zależy od wychowawcy ) dla Rodziców uczniów klas I II i III
– spotkanie Rodziców uczniów klas III z dyrekcją : Matura 2019 (godz. 16.30)
13 grudnia 2018
Konsultacje dla Rodziców uczniów klas I-III; informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną
17 stycznia 2019
Wywiadówki po I semestrze dla Rodziców uczniów klas I-III
14 marca 2019
Wywiadówki lub konsultacje (decyzja należy do wychowawcy) dla Rodziców uczniów klas I i II;
– wywiadówki dla klas III i informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną
16 maja 2019
Wywiadówki lub konsultacje (decyzja zależy od wychowawcy) dla Rodziców uczniów klas I i II; informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 są:
2 listopada 2018r.
2 stycznia 2019r.
2 maja 2019r.
6, 7, 8, 9 maja 2019r.(matura)