Wywiadówki i konsultacje


14 września 2017
Wywiadówki Rodziców uczniów  klas I, II i III; o godz. 16.30 spotkanie Rodziców klas I z dyrekcją
09 listopada 2017
Wywiadówki lub konsultacje (decyzja zależy od wychowawcy ) dla Rodziców uczniów klas I II i III
– spotkanie Rodziców uczniów klas III z dyrekcją : Matura 2018 (godz. 16.30)
14 grudnia 2017
Konsultacje dla Rodziców uczniów klas I-III; informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną
18 stycznia 2018
Wywiadówki po I semestrze dla Rodziców uczniów klas I-III
22 marca 2018
Wywiadówki lub konsultacje (decyzja należy do wychowawcy) dla Rodziców uczniów klas I i II;
– wywiadówki dla klas III i informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną
17 maja 2018
Wywiadówki lub konsultacje (decyzja zależy od wychowawcy) dla Rodziców uczniów klas I i II; informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 są:
2 listopada 2017r.
30 kwietnia 2018r.
2 maja 2018r.
4, 7, 8, 9 maja 2018r.(matura)
1 czerwca 2018r.