Rada rodziców


Przewodniczący:                       Arkadiusz Kiercz
Z-ca przewodniczącego:         Agnieszka Skoczylas
Sekretarz Rady:                         Anna Grabowska
Skarbnik:                                     Lesław Ćwikliński
Kontakt mailowy:  radarodzicow@8lo.pl
Prosimy o zwracanie się z wszelkimi pytaniami do Rady Rodziców na powyższy adres mailowy, a niezwłocznie postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania.
Prosimy o deklarację i wpłaty na Radę Rodziców
W treści wpłaty prosimy o adnotację:
Wpłata na Radę Rodziców oraz podanie imienia i nazwiska dziecka, klasy oraz informacji czy wpłata dokonywana jest za semestr czy za cały rok.
Nr konta Rady Rodziców:   98 1020 2313 0000 3802 0019 9786
Nr subkonta rachunku bankowego: 42102023130000360204607117  Studniówka

Zawiadamiamy, że został zmieniony termin zebrania Rady Rodziców na 20.05.2022r na godzinę 17:30. Zapraszamy.


W dniu 28.03.2022r odbyło się spotkanie Rady Rodziców w sprawie Przyjęcia Regulaminu Rady Rodziców oraz powołania dwóch kandydatów na przedstawicieli Rady Rodziców do komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Skoczylas


DEKLARACJA WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW PRZY VIII LO W KATOWICACH: