Rada rodziców


Przewodniczący:                       Arkadiusz Kiercz
Z-ca przewodniczącego:           Agnieszka Skoczylas
Sekretarz Rady:                         
Skarbnik:                                   Lesław Ćwikliński
Kontakt mailowy:  radarodzicow@8lo.pl
Prosimy o zwracanie się z wszelkimi pytaniami do Rady Rodziców na powyższy adres mailowy, a niezwłocznie postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania.
Nr konta Rady Rodziców:   98 1020 2313 0000 3802 0019 9786
Nr subkonta rachunku bankowego: 42102023130000360204607117  Studniówka