Opisy klas


Klasa A (dwujęzyczna z wykładowym językiem niemieckim)

Klasa „a” Klasa dwujęzyczna* z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania

* kandydaci do klasy dwujęzycznej zobowiązani są przystąpić do testu predyspozycji językowych (szczegóły w „Warunkach rekrutacji”)

W roku szkolnym 2012/2013 roku została otwarta klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem niemieckim. Dwujęzyczność oznacza, że nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz niemieckim. Nauka w tej klasie trwa 3 lata. Ideą klasy dwujęzycznej jest rozszerzenie kompetencji językowych uczniów tak, aby mogli podjąć studia na renomowanych uczelniach niemieckiego obszaru językowego oraz skutecznie radzili sobie na europejskim rynku pracy. Naszym celem jest osiągnięcie poziomu C1.
Współpraca z gimnazjum w Kolonii Klasa dwujęzyczna uzyskała wsparcie merytoryczne Gimnazjum Kreuzgasse w Kolonii oraz Urzędu Miasta Kolonia. Oferowana pomoc dotyczy popularyzacji języka niemieckiego, doboru programów i podręczników przedmiotowych oraz kontynuacji wieloletniej wymiany szkolnej z młodzieżą Gimnazjum Kreuzgasse w Kolonii.

Zajęcia

Zajęcia odbywają się w pracowniach wyposażonych w komputer połączony z rzutnikiem multimedialnym, co umożliwia doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie doboru i rozszerzania słownictwa, poprawności gramatycznej, poznawania języka potocznego, wyszukiwania i selekcjonowania informacji na niemieckich stronach internetowych, korzystania ze słowników internetowych, tworzenia prezentacji multimedialnych, itp. Dostęp do telewizji satelitarnej umożliwia oglądanie wybranych audycji, programów informacyjnych, prognozy pogody, wiadomości sportowych, reportaży. W bibliotece szkolnej znajduje się dział z lekturami w języku niemieckim. Każda lektura, najczęściej krótkie opowiadanie, posiada oznakowanie poziomu trudności. Uczniowie klasy dwujęzycznej regularnie oglądają również filmy w języku niemieckim. Kontakt z żywym językiem jest ważnym czynnikiem kształcenia umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia. Z tego też powodu niektóre zajęcia prowadzi „native speaker”, który zapoznaje uczniów z kulturą, zwyczajami, geografią krajów niemieckiego obszaru językowego.

Metody pracy

Na lekcjach języka niemieckiego zachęcamy uczniów do aktywności i kreatywności, jesteśmy otwarci na ich pomysły w zakresie tematyki i formy zajęć. Wykorzystujemy metody aktywizujące, czyli najbardziej atrakcyjne dla uczniów. Chcemy, aby wszyscy byli zadowoleni z zajęć i z przyjemnością uczyli się języka niemieckiego. Czekamy zarówno na pasjonatów, jak i „umiarkowanych” zwolenników.

Klasa B (z rozszerzonym programem z angielskiego oraz 2 z pośród 6 przedmiotów)

Jeśli nie potraficie jeszcze podjąć ostatecznej decyzji, gdzie się dalej kształcić, proponujemy Wam klasę, w której możecie wybrać dwa przedmioty, których chcecie się uczyć w zakresie rozszerzonym. Nasza oferta obejmuje rozszerzenia z matematyki, geografii, historii, biologii, chemii, fizyki. Trzecim rozszerzeniem będzie język angielski. Sami zdecydujcie, które zajęcia najbardziej Was interesują. Dobrze zdana matura z matematyki otworzy przed Wami drzwi większości szkół wyższych. Dobra znajomość języka angielskiego jest podstawą funkcjonowania we współczesnym świecie. Rozszerzenia z geografii, historii, biologii, chemii, fizyki pozwolą Wam dobrze przygotować się do matury oraz wymarzonych studiów.

W czasie trzech lat nauki w liceum macie czas, by się zastanowić, jaki kierunek studiować w przyszłości i jaki wybrać zawód. Oferowane przez nas rozszerzenia dają dobre przygotowanie na wiele kierunków studiów. Zajęcia z wybranych rozszerzeń odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny. W pracowniach znajdują się komputery z dostępem do Internetu. Doświadczeni nauczyciele wykorzystują na lekcjach filmy, nagrania, eksponaty oraz bogaty zbiór dodatkowych materiałów wspomagających nauczanie przedmiotu.

Szkoła posiada pracownie językowe z możliwością korzystania z komputera i dostępem do sieci internetowej. Każda z sal, w których odbywają się lekcje języków obcych, jest wyposażona w rzutnik multimedialny oraz wysokiej jakości telewizor. Na lekcjach wykorzystuje się wiele autentycznych materiałów dydaktycznych, foliogramów, filmów. Stosuje się również nowoczesne techniki nauczania, w tym metody aktywizujące. Uczniowie biorą chętnie udział w olimpiadach, konkursach i dyktandach językowych. Angażują się w życie szkoły, organizując corocznie pod opieką nauczycieli Dni Angielskie, Dni Kultury Niemieckiej, Dni Kultury Rosyjskiej.

Klasy C (z rozszerzonym programem z matematyki oraz 2 z pośród 5 przedmiotów)

W klasach „c” najczęściej wybieranymi rozszerzeniami są informatyka i fizyka. Na zajęciach z informatyki zapoznacie się z następującymi zagadnieniami:

 • podstawy budowy komputera i urządzeń peryferyjnych,
 • efektywne wykorzystanie technologii informacyjnej do obróbki informacji,
 • tworzenie interaktywnych prezentacji multimedialnych,
 • możliwości i zagrożenia sieci komputerowych,
 • prawne i społeczne aspekty zastosowań technologii informacyjnej i informatyki.

W ramach tych zagadnień poznacie szczegóły zaawansowanych technik pracy z pakietem Microsoft Office. W edytorze Microsoft Word zapoznacie się z zaawansowanymi operacjami edytorskimi przydatnymi w praktyce (korespondencja seryjna, tworzenie stylów, indeksów, spisów treści, edycja pasków narzędzi). W arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel poznacie wykresy zależności matematyczno-fizycznych, makropolecenia Visual Basic oraz zagadnienia dotyczące statystycznej analizy danych z wykorzystaniem zaawansowanych formuł obliczeniowych. Na podstawie bazy danych Microsoft Access przeanalizujecie problematykę gromadzenia i wyszukiwania danych, tworzenia relacji między tabelami, a także rozbudowanych zapytań, formularzy i raportów. Treść programu nauczania poparta jest ćwiczeniami bazującymi na typowych problemach spotykanych w praktyce.

Podstawa programowa informatyki zostanie rozszerzona o nauczanie takich języków programowania, jak: Turbo Pascal, Visual Basic, Delphi, HTML, Java Script. Poznane algorytmy i struktury danych implementuje się w różnych językach celem zastosowania w typowych zadaniach szkolnych oraz do symulacji wybranych zagadnień z matematyki, fizyki i astronomii. W szczególności:

 • wybrane metody numeryczne,
 • operacje na macierzach,
 • matematyczne aspekty tworzenia grafiki dwu- i trójwymiarowej,
 • obroty i skalowanie obiektów graficznych,
 • wybrane zagadnienia z fizyki (zderzenia kul, ruch harmoniczny, ruch planet, rozpad promieniotwórczy, różne zagadnienia z elektryczności) gry logiczne, itp.

W kursie informatyki jest także miejsce na projekt interaktywnych stron WWW w języku znaczników HTML wspomaganych skryptami Javy i PHP. Dział sieci komputerowych zostanie rozszerzony o zagadnienia projektowania sieci LAN, znajomość urządzeń sieciowych, a także detekcję typowych uszkodzeń sieci, ochronę przed działaniem hackerów i wirusów, zarówno na komputerach prywatnych, jak i serwerach publicznych.

Zaawansowane wiadomości i umiejętności z zakresu sieci komputerowych można zastosować i przetestować w dwóch pracowniach informatycznych: dziesięcio- i piętnastostanowiskowej. Obie pracownie połączone są w lokalną sieć ze stałym łączem do Internetu, z którego także można korzystać w czterostanowiskowym centrum multimedialnym w bibliotece. Fachowe przygotowanie chętnych do matury z informatyki daje zawsze wyniki powyżej średniej w kraju. Sukcesy w olimpiadzie informatycznej stają się coraz częściej naszym udziałem.

Lekcje fizyki, chemii, biologii i geografii odbywają się w pracowniach, wyposażonych w rzutniki multimedialne, komputery, telewizory, rzutniki slajdów, tablety graficzne oraz filmy. W pracowni fizycznej jest realizowany projekt budowy nowych zestawów doświadczalnych, które prezentowane są na stronie internetowej pracowni fizycznej www.astrofiz.pl.

W ramach amerykańskiego projektu „Hands on Universe” uczniowie odkryli dwie nowe planetoidy. Program poszukiwania asteroid trwa nadal. Jeżeli jesteście zainteresowani astronomią, możecie prowadzić obserwacje nieba z wykorzystaniem teleskopów zdalnie sterowanych, znajdujących się na Wyspach Kanaryjskich, w Chile i Australii. Efektem tego projektu jest tworzenie katalogu obiektów Messiera dużego formatu.

Co dwa lata organizowane są Dni Fizyki – spotkania, na których wykładowcy i pracownicy wyższych uczelni dzielą się z nami swoimi osiągnięciami. Na Dni Fizyki możecie przygotować własne doświadczenia, prezentacje i programy komputerowe oraz zaprezentować je młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Na terenie szkoły odbywają się spotkania z przedstawicielami władzy samorządowej, wyższych uczelni i firm. Szkołę odwiedzili pracownicy następujących firm: STERIA Sp. z o. o. w Katowicach, Kroll Ontrack, Capgemini Polska Sp. z o.o. Zachęcali młodzież do podejmowania studiów w dziedzinie IT ze względu na rozwijający się rynek pracy. Uczniowie naszej szkoły zwiedzili także firmę STERIA Sp. z o.o. w Katowicach i odbyli w niej wakacyjne staże.

Klasa D (z rozszerzonym programem z matematyki oraz 2 z pośród 5 przedmiotów)

„Kwadraty” to doskonała oferta dla osób ambitnych, pragnących rzetelnie rozszerzać wiedzę z zakresu matematyki i innych przedmiotów ścisłych oraz uczestniczyć i odnosić sukcesy w olimpiadach i konkursach. Klasa stanowi wieloletnią tradycję naszej szkoły i jest objęta patronatem Uniwersytetu Śląskiego oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

W tej klasie możecie zdobywać wiedzę i umiejętności matematyczne w stopniu znacznie rozszerzonym. W trakcie nauki, poza wiedzą podstawową, zapoznacie się również z elementami matematyki wyższej. Będziecie mieli możliwość samodzielnego opracowania wielu zagadnień, a wyniki swoich działań zaprezentujecie na forum klasy.

Nauczyciele i uczniowie tworzą w szkole ośrodek popularyzacji matematyki. Corocznie organizowane są sesje popularnonaukowe, znane pod nazwą Spotkania z Matematyką, w czasie których poza wykładami pracowników naukowych, referaty wygłaszają uczniowie naszej szkoły i szkół zaproszonych.

Uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia międzyszkolnego kółka matematycznego organizowanego w naszym liceum przez Polskie Towarzystwo Matematyczne. Swą wiedzę i umiejętności chętnie konfrontują z innymi, uczestnicząc (licznie i z sukcesami) w wielu olimpiadach i konkursach, m. in. Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Informatycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Ogólnopolskim Sejmiku Matematyków, „Matematyce bez granic”, „Kangurze Matematycznym”.

Podstawa programowa informatyki zostanie rozszerzona o nauczanie takich języków programowania, jak: Turbo Pascal, Visual Basic, Delphi, HTML, Java Script. Poznane algorytmy i struktury danych implementuje się w różnych językach celem zastosowania w typowych zadaniach szkolnych oraz do symulacji wybranych zagadnień z matematyki, fizyki i astronomii. W szczególności:

 • wybrane metody numeryczne,
 • operacje na macierzach,
 • matematyczne aspekty tworzenia grafiki dwu- i trójwymiarowej,
 • obroty i skalowanie obiektów graficznych,
 • wybrane zagadnienia z fizyki (zderzenia kul, ruch harmoniczny, ruch planet, rozpad promieniotwórczy, różne zagadnienia z elektryczności)
 • gry logiczne, itp.

W kursie informatyki jest także miejsce na projekt interaktywnych stron WWW w języku znaczników HTML wspomaganych skryptami Javy i PHP. Dział sieci komputerowych zostanie rozszerzony o zagadnienia projektowania sieci LAN, znajomość urządzeń sieciowych a także detekcję typowych uszkodzeń sieci, ochronę przed działaniem hackerów i wirusów, zarówno na komputerach prywatnych, jak i serwerach publicznych.

Zaawansowane wiadomości i umiejętności z zakresu sieci komputerowych można zastosować i przetestować w dwóch pracowniach informatycznych: dziesięcio- i piętnastostanowiskowej. Obie pracownie połączone są w lokalną sieć ze stałym łączem do Internetu, z którego także można korzystać w czterostanowiskowym centrum multimedialnym w bibliotece. Fachowe przygotowanie chętnych do matury z informatyki daje zawsze wyniki powyżej średniej w kraju. Sukcesy w olimpiadzie informatycznej stają się coraz częściej naszym udziałem.

Lekcje fizyki, chemii, biologii i geografii odbywają się w pracowniach wyposażonych w rzutniki multimedialne, komputery, telewizory, rzutniki slajdów, tablety graficzne oraz filmy. W pracowni fizycznej jest realizowany projekt budowy nowych zestawów doświadczalnych, które prezentowane są na stronie internetowej pracowni fizycznej www.astrofiz.pl.

W ramach amerykańskiego projektu „Hands on Universe” uczniowie odkryli dwie nowe planetoidy. Program poszukiwania asteroid trwa nadal. Jeżeli jesteście zainteresowani astronomią, możecie prowadzić obserwacje nieba z wykorzystaniem teleskopów zdalnie sterowanych znajdujących się na Wyspach Kanaryjskich, w Chile i Australii. Efektem tego projektu jest tworzenie katalogu obiektów Messiera dużego formatu.

Co dwa lata organizowane są Dni Fizyki – spotkania, na których wykładowcy i pracownicy wyższych uczelni dzielą się z nami swoimi osiągnięciami. Na Dni Fizyki możecie przygotować własne doświadczenia, prezentacje i programy komputerowe oraz zaprezentować je młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Absolwenci klas z rozszerzonym programem matematyki, informatyki zdają maturę z tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym z wynikiem znacznie przewyższającym średnią krajową i są znakomicie przygotowani do podjęcia studiów nie tylko matematycznych, technicznych czy ekonomicznych, ale dzięki zdobytym umiejętnościom logicznego, ścisłego rozumowania, także innych (np. medycznych).