Jubileusz Szkoły – 30 września 2023


Więcej aktualnych informacji o Jubileuszu: https://www.facebook.com/jubileusz8lokatowice

Szanowni Państwo, drodzy Wychowankowie, Absolwenci, Nauczyciele i Pracownicy naszej szkoły!

Z okazji przełożonego (z przyczyn, o których już informowaliśmy) na rok 2023 Jubileuszy 150-lecia szkoły i 100-lecia otwarcia pierwszych polskich klas, zwracamy się do Państwa z prośbą o nadsyłanie wspomnień, anegdot, impresji związanych z nauką lub pracą w murach Szanownej Jubilatki. Pragniemy, aby nadesłane teksty wpisały się w okolicznościowe obchody jubileuszu, dlatego przesłanie materiałów traktujemy jako wyrażenie zgody na ich ewentualną publikację.

Na Państwa teksty oczekujemy pod adresem mailowym sekretariat@8lo.pl

Teksty można również przesyłać pocztą na adres:

VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, ul. 3 Maja 42, 40-097 Katowice.

Materiały można też złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy