LXXIV Olimpiada Matematyczna


W obecnym roku szkolnym 2022/2023, w dniach 10–11.02.2023 r. odbyły się zawody okręgowe LXXIV Olimpiady Matematycznej. Do zawodów okręgowych zakwalifikowano 783 uczniów, w tym 73 z województwa śląskiego. W czasie dwudniowych zawodów, każdego dnia w ciągu pięciu godzin uczniowie rozwiązywali trzy zadania (oceniane w skali 0, 2, 5, 6 punktów). Próg do finału okazał się w tym roku wysoki – 19 punktów na 36 możliwych, czyli więcej niż trzy zadania!

Naszą szkołę w zawodach okręgowych reprezentowało 17 uczniów. Do finału olimpiady z województwa śląskiego zakwalifikowało się aż 11 uczniów, z czego czterech z VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach: Michał Mańka, Mateusz Przebieracz, Piotr Sitek (uczniowie klasy IV D) oraz Tomasz Górny (uczeń klasy III C2).

W dniach 29–30 marca 2023 r. w Stalowej Woli odbyły się zawody finałowe LXXIV Olimpiady Matematycznej.

Reasumując, w zawodach stopnia pierwszego wzięło udział 1952 uczniów, do zawodów stopnia drugiego zakwalifikowano 783 uczniów, a do zawodów stopnia trzeciego – 127 uczniów. Komitet Główny Olimpiady Matematycznej na posiedzeniu w dniu 31 marca br. postanowił przyznać 39 tytułów laureata – nagrody pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego stopnia. Wśród dwóch laureatów LXXIV Olimpiady Matematycznej z województwa śląskiego znalazł się Mateusz Przebieracz, laureat III stopnia (miejsce 11./33).

Wszystkim naszym finalistom i laureatowi olimpiady – wspaniałym olimpijczykom, składamy ogromne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.