Współpraca z Instytutem Filologii Germańskiej UŚ


Dnia 23 marca 2023 r. klasy dwujęzyczne z VIII Liceum Ogólnokształcącego zostały zaproszone przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego na wykłady i warsztaty dotyczące języka niemieckiego.

Rozpoczęcie wydarzenia było bardzo uroczyste: goście – dyrektorzy, grono pedagogiczne i uczniowie wszystkich zaproszonych szkół – zostali powitani przez p. dr. hab. Zbigniewa Feliszewskiego.

Pierwszy wykład, wygłoszony przez p. dr hab. Grażynę Krupińską, przybliżał motyw pięknej Polki, który występuje dość często w literaturze niemieckiej, w tym również we współczesnej. Po wykładzie p. Dyrektor naszej szkoły podpisała umowę o zacieśnieniu współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Następnie wzięliśmy udział w warsztacie prowadzonym przez p. dr Aleksandrę Łyp-Bielecką, który dotyczył zapożyczeń z języka niemieckiego w polszczyźnie. Ostatnim punktem programu był historyczno-literacki spacer po Katowicach, prowadzony przez p. dr. hab. Michała Skopa.