Kolejny sparing Pika z I LO z Rudy Śląskiej


23 marca 2023 r. w auli naszej szkoły odbyła się debata oksfordzka pomiędzy drużyną z I Liceum Ogólnokształcącego w Rudzie Śląskiej a drużyną VIII LO w Katowicach. Naszą szkołę reprezentowali: Julia, Jan, Franciszek oraz Mateusz. Był to kolejny sparing pomiędzy wymienionymi liceami. Tym razem nasza grupa wylosowała drużynę opozycji.
Teza debaty brzmiała: „Polska powinna w najbliższym czasie dołączyć do strefy euro”.

Celem debaty było przedyskutowanie najważniejszych kwestii dotyczących funkcjonowania strefy euro i jej wpływu na polską gospodarkę. Mimo iż obie strony, propozycji i opozycji, zgodziły się odnośnie do kwestii wstąpienia Polski do strefy euro, inaczej prezentowane było zagadnienie terminu tego wstąpienia.

Dzięki poprzednio zdobytemu doświadczeniu odnieśliśmy sukces.