EDUCATION – 5.2


pt.: ”Podniesienie jakości świadczonych usług oraz wsparcia psychologicznego – zakup narzędzi edukacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami”.

W trakcie realizacji projektu ze środków UNICEF w ramach zadania UNICEF EDUCATION 5.2 w VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, prowadzone są dodatkowe spotkania rozwijające wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu obszaru STEM.

W tym spotkaniu uczestniczyło 5 uczennic i 6 uczniów.

Na pierwszych spotkaniach uczniowie poznawali klocki Lego Spike Prime służące do tworzenia projektów z zakresu robotyki. Na kolejnych spotkaniach zainteresowani uczniowie poznają na praktycznych przykładach działanie: mikrokontrolera i wbudowanych w niego diod, silników, czujników kolorów, siły i odległości.

W dalszych planach są zaplanowane spotkania poświęcone budowaniu wiatraków z wykorzystaniem silnika i czujnika siły. Uczniowie będą tworzyć programy sterujące urządzeniem, tak, aby wykonywało ono określone operacje: np. obracało się z podaną siłą, w określonym kierunku, w danym czasie – wydawało odpowiednie dźwięki czy wyświetlało komunikaty.