Rok szkolny 2022/2023 rozpoczęty!


1 września w VIII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach miało miejsce uroczyste miejskie rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W roku Jubileuszu 100-lecia naszej szkoły jako społeczność VIII LO mieliśmy zaszczyt gościć: prezydenta Katowic dra Marcina Krupę, wicekuratora Jacka Szczotkę, przewodniczącego Rady Miasta Macieja Biskupskiego, wiceprezydenta Waldemara Bojaruna, naczelnika WEiS Sławomira Witka, zastępcę naczelnika WEiS Grażynę Burek, radną Rady Miasta – Przewodniczącą Komisji Edukacji Magdalenę Wieczorek, dyrektora generalnego Katowickich Inwestycji Andrzeja Hołdę, dyrektora inwestycji kubaturowych Katowickich Inwestycji Jarosława Łuczyńskiego, Ewę Kowalówkę z Biura Konserwatora Zabytków, dyrektora Planetarium – Śląski Park Rozrywki Stefana Jantę, Łukasza Tokorskiego z Przedsiębiorstwa Budowlanego „Częstobud Damian Świącik”, radnego Rady Miasta Józefa Zawadzkiego, prezesa katowickiego oddziału ZNP Jerzego Szmajdę, przedstawiciela Rady Rodziców przy VIIILO Arkadiusza Kiercza.

Uroczystości szkolne poprzedziła msza św. w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach, której przewodniczył ksiądz prałat Andrzej Suchoń w koncelebrze księży katechetów pracujących w VIII LO.

W zabytkowej auli naszej szkoły pani dyrektor Maria Dłotko powitała przybyłych gości oraz uczniów i nauczycieli. Do zebranych skierował swoje słowa pan prezydent dr Marcin Krupa, dzieląc się swoimi nadziejami i życzeniami w związku z nowym rokiem szkolnym. Panu prezydentowi przypadło też w udziale wygłoszenie sakramentalnej formuły: „Rok szkolny 2022/2023 uważam za otwarty.”

Zebrani wysłuchali również skierowanych do uczestników słów listu Śląskiej Kurator Oświaty – pani Urszuli Bauer – odczytanego przez wicekuratora pana Jacka Szczotkę.

Ważnym punktem uroczystości było też złożenie ślubowania przez przedstawicieli tegorocznych pierwszoklasistów. Spotkanie w auli oprawą muzyczną uświetniło trio instrumentalne złożone z naszych uczennic: Julii Zawieruchy (skrzypce), Katarzyny Widery (wiolonczela) i Agaty Repeć (pianino).

Po części oficjalnej zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć efekty termomodernizacji szkoły i związanych z nią prac remontowych, które obejmowały wnętrze placówki, elewację oraz teren przylegający do budynku. Dzięki temu przedsięwzięciu młodzież, nauczyciele i wszyscy pracownicy wkraczają w nowy rok szkolny, w którym będą mogli uczyć się i pracować w przestrzeni przyjaznej, nowoczesnej, funkcjonalnej i estetycznej.