REKRUTACJA 2022


Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

sala nr 5 (parter)

24.06.2022 r. – 1000 –1300 .

27.06. – 30.06.2022 r. – 1000 –1300 .

01.07.2022 r. – 900 –1400 .

04.07. – 08. 07.2022 r. – 900 –1400 .

11.07. – 12. 07.2022 r. – 900 –1400 .

13.07.2022 r. – 1000 –1500 .