Matury z informatyki w PIK-u


Przedstawiamy zestawienie wyników matur z informatyki od 2010 roku, w porównaniu do średnich krajowych.