Підручники для вивчення польської мови як іноземної


Підручники для вивчення польської мови як іноземної

Безкоштовні уроки польської мови

https://www.gov.pl/web/udsc/materialy-dydaktyczne-do-nauki-jezyka-polskiego—dla-dzieci

Українсько-польський розмовник для біженців з України:

https://en.calameo.com/klett/read/0006171665db8c598a744?fbclid=IwAR28IaDFt9xRFWt5o5Ms0Yj6zssadZxfuy5GH9EWYnS9GV0H1cONMmWPPLY

https://www.jezykiobce.pl/content/186-solidarni-z-ukraina

https://www.youtube.com/channel/UCUdhnt2MXcE3x8Kt56k7aEg/featured

https://www.superkid.pl/polski-dla-dzieci-jako-jezyk-obcy

Безкоштовні курси польської мови та безкоштовні індивідуальні заняття для громадян України:

https://igp.polonistyka.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_1RBW1hqJ3aFy/4071347/150025348