Pracownicy szkoły odznaczeni przez Związek Sybiraków


Na mocy postanowienia Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków z 1 X 2021 r. p. prof. Damian Noras otrzymał Złotą Odznakę za Zasługi dla Związku Sybiraków, natomiast p. Dariusz Bernacisko – Odznakę Honorową Sybiraka.

            Ceremonia wręczenia odznak nastąpiła 15 X 2021 r. Ze względu na trwającą termomodernizację szkoły miała charakter kameralny – nie odbyła się w auli liceum, tylko w sali 303. W obecności dyrektor VIII LO, p. Marii Dłotko, i przedstawicieli uczniów (kl. 1 c1) panowie D. Noras i D. Bernacisko odebrali odznaczenia z rąk członków katowickiego oddziału Związku Sybiraków: p. Danuty Sedlak, p. Stanisława Narowskiego, p. Feliksa Bockowskiego.

            Artystycznym zwieńczeniem uroczystości był występ laureatów Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Norwida – Doroty Węgrzyn i Franciszka Zająca.