Życzenia


Z Okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, oraz Pracownikom Administracji i Obsługi, podziękowania i słowa uznania za odpowiedzialną pracę na rzecz kształtowania umysłów, charakterów i serc naszych dzieci oraz za zapewnienie odpowiednich warunków nauki.

Życzymy, by codzienna praca stanowiła dla Państwa źródło satysfakcji i poczucia dobrze spełnionej misji, by uśmiech oraz wdzięczność uczniów każdego dnia wynagradzały Państwu trudy niełatwej pracy.

Niech codziennie towarzyszą Państwu pogoda ducha i pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi oraz wpływania na ich dobre życiowe wybory.

Prosimy przyjąć również życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz samych wspaniałych dni w całym roku szkolnym.

Rada Rodziców