XII edycja Nagrody im. Profesora Teodora Paliczki


Tegoroczna Nagroda im. Profesora Teodora Paliczki, została wręczona podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Przypomnijmy, że tegorocznymi nominowanymi byli:

1. Kacper Dądela kl. 3d

2. Michał Hoffmann kl. 2d

3. Piotr Kubicki kl. 2d

4. Magdalena Kycler kl. 2dd

5. Michał Mańka kl.2dd

6. Aleksandra Szczyrba kl. 2dd

7. Przemysław Szewczak kl. 3d

8. Marcin Wykpis kl. 2d

9. Marcin Zepp kl. 2d

Laureatem XII edycji Nagrody został Michał Mańka.

Ponadto Kapituła przyznała wyróżnienie Kacprowi Dądeli.

           W imieniu kapituły nagrody  wręczyli : prof. dr hab. Maciej Sablik (przewodniczący) – prezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego,  prof. dr Krzysztof Rafał Apt (przewodniczący honorowy) – wychowanek prof. Teodora Paliczki, mgr Maria Dłotko – dyrektor VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, mgr inż. Ewa Brzózka – sekretarz i wychowanka Profesora, mgr Anna Lasak-Mazurkiewicz – nauczycielka matematyki w VIII LO i wychowanka prof. T. Paliczki.

Laureat otrzymał nagrodę pieniężną oraz pamiątkową tabliczkę.

Wszyscy nominowani otrzymali nagrodę książkową oraz pamiątkowe dyplomy.