Urząd Miasta Katowice zaprasza do udziału w programie „Katowicka Karta Mieszkańca”


Katowicka Karta Mieszkańca jest wydawana bezpłatnie.

Potwierdza ona uprawnienia Użytkownika do określonych zniżek, ulg, preferencji lub uprawnień u Partnerów Karty, przy czym wysokość zniżek może być różna dla różnych grup Użytkowników.

Zniżki mogą podlegać ograniczeniu ilościowemu w danym czasie lub na dany rodzaj usługi. Informacje w tym zakresie będą zamieszczane na Stronie Programu.

Więcej o programie na stronie:

https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/karta-mieszka%C5%84ca